Vacatures

Kwartiermaker Omgevingswet

Foto:

Bij de gemeente Dongen zijn we graag klaar voor de toekomst. Creatief, alert, op de samenleving gericht en met anderen werken aan maatschappelijke problemen. Maatschappelijke ontwikkelingen, organisatieontwikkeling en persoonlijke ontwikkeling staan niet los van elkaar, we moeten ze met elkaar verbinden. Dat doen we met elkaar, op zoek naar vernieuwing en continue verbetering, waarbij de klant centraal staat. We gaan innoveren en brengen de gemeentetaken dichter bij de inwoner. Ben jij de nieuwe, gedreven collega die in dat uitdagende proces een belangrijke rol heeft? Wij zijn op zoek naar een:

Kwartiermaker Omgevingswet
24 uur

De functie
Dongen heeft de ambitie om innovatief tot de implementatie van de nieuwe Omgevingswet te komen. Hiervoor zijn we een traject gestart, waarbinnen diverse projecten en (ondersteunende) pilots gedefinieerd zijn in de bestuursopdracht (september 2018). Dat past bij de nieuwe rol die de gemeente heeft. Overheden, inwoners en bedrijven gaan in nieuwe verhoudingen met elkaar samen werken. Wij moeten als gemeente op een goede manier invulling geven aan die nieuwe rol.

Als Kwartiermaker Omgevingswet ben je verantwoordelijk voor de voorbereiding van implementatie van de Omgevingswet in Dongen. Je stuurt hierbij actief op de gestelde (tussen)doelen, monitort de voortgang in de diverse (deel)projecten en activiteiten en zorgt voor de verbinding hiertussen in de wetenschap dat het eindresultaat nog in beweging is.

De uitvoering van het programma moet ertoe leiden dat het eindbeeld werkenderwijs steeds scherper wordt. Door te leren in pilots stomen we de organisatie klaar voor de Omgevingswet. Je bent proces- en inhoudsgericht, maar hebt ook een coachende rol richting het projectteam. Na een jaar moet het team in staat zijn de verdere stappen zelfstandig te zetten. Je houdt regie op een proces dat zich stapsgewijs doorontwikkelt op basis van draagvlak en haalbaarheid. Je ondersteunt waar nodig het programmateam en zorgt voor interne en bestuurlijke afstemming. Je bent het schakelpunt voor informatie binnen en buiten de organisatie.

Enkele voorbeelden van je taken zijn:
– zorgen dat mensen, doelen en inspanningen zijn verbonden binnen het programma en hierin prioriteren;
– borgen en stimuleren van de samenhang in projecten en activiteiten en hier waar nodig in bijsturen of bijschakelen;
– bewaken van de voortgang en hierin aanjagen of afremmen waar nodig;
– het deelnemen aan relevante externe netwerken voor de implementatie van de Omgevingswet;
– het leiden van het programmateam, zowel plenair in teamoverleggen, als individueel;
– het uitvoeren van het programmaplan en het actualiseren of bijstellen van het programmaplan of de gehanteerde aanpak, als nieuwe informatie en inzichten hier aanleiding toe geven;
– tijdig betrekken en informeren van relevante interne en externe partijen.
– koppelkansen zoeken bij andere opgaves in Dongen zoals bijvoorbeeld de Klimaatagenda.

Dit verwachten wij van je
In deze functie ben je spin in het web voor de implementatie. Je bent alert op nieuwe informatie en de consequenties die daarmee gepaard gaan voor Dongen. Je reageert snel en flexibel en hebt de sensitiviteit om op het juiste moment het programmateam, de directie en/of het bestuur te informeren en betrekken. Je geeft actief vorm aan de samenwerking met partners in de implementatie.
Daarnaast ben je in je houding en gedrag een voorbeeld en ambassadeur voor een nieuwe manier van werken, passend bij de geest van de Omgevingswet en passend bij Dongen. Voor de verschillende deelprojectleiders in het programmateam en de directie fungeer je als sparringpartner.

Kennis en competenties
– Je past je stijl aan afhankelijk van de doelgroep intern, extern, ambtelijk, bestuurlijk.
– Je bent innovatief (bestuurlijk) sensitief en staat in verbinding met je omgeving.
– Je hebt ervaring met het managen van processen, programma’s en het sturen op doelen.
– Je hebt kennis van de nieuwe Omgevingswet
– Je weet te structureren, maar behoudt flexibiliteit en wendbaarheid in je aanpak op proces en inhoud.
– Je bent een gedreven en energieke medewerker, die een plek zoekt in een organisatie die volop in beweging is.
– Je bent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in het vakgebied.
– Je bent ondernemend, omgevingsbewust, resultaatgericht, analytisch en je beschikt over uitstekende communicatieve vaardigheden, wat je tot een stevige gesprekspartner maakt.
– Je kunt prima zelfstandig werken, maar vindt ook je plek binnen een team.

Wat bieden wij?
We bieden een functie in een organisatie die aan het veranderen is. We zijn niet meer de aanbodgerichte organisatie van vroeger, maar werken toe naar een vraaggerichte, klantgerichte organisatie die flexibiliteit en professionaliteit hoog in het vaandel heeft staan. Dat betekent een omslag in het denken over klanten, producten en processen. Jij ziet dat zitten en kunt meegroeien met deze nieuwe manier van denken. Je krijgt bij ons veel ruimte om je eigen werkzaamheden vorm te geven, je bent met je team zelf verantwoordelijk voor het behalen van de afgesproken resultaten. Het salaris van deze functie ligt, afhankelijk van opleiding en ervaring, tussen € 3.348 en € 4.859 (schaal 11) bruto per maand op basis van 36 uur. De functie zal vallen onder de generieke beschrijving Projectleider C. De functie wordt opengesteld voor de periode van een jaar.

Selectieprocedure
Aan de selectieprocedure wordt onder andere deelgenomen door een afvaardiging van het projectteam.

Informatie
Voor nadere informatie over de functie en procedure kun je je richten tot Arjan Heijdens.

Sollicitatie
Je kunt je sollicitatie, bestaande uit motivatie en CV, tot en met 10 februari 2019 richten aan het college van B&W. Solliciteren kan via deze link.