ZV De Vennen huldigt jubilarissen en geslaagden

Foto:

Tijdens de Algemene ledenvergadering van ZV De Vennen op vrijdag 24 april jl. mocht voorzitter Bert Evers enkele malen zijn plek achter de bestuurstafel verlaten om enkele leden in het zonnetje/de spotlights te zetten. De vereniging viert dit jaar op bescheiden schaal het 60-jarig bestaan en in dit jubileumjaar viert ook een aantal leden een persoonlijk jubileum.

Als eerste werd Hanneke Agterberg-Opperman naar voren gevraagd, dochter van één van de oprichters van de vereniging en zelf jarenlang hét gezicht van de zwemafdeling en tegelijkertijd zelf poloënd in diverse damesteams. In het afgelopen verenigingsjaar passeerde zij de datum waarop zij 50 jaar geleden lid werd en voor dit bijzondere feit werd zij ‘beloond’ met een speciale oorkonde en een bloemetje. Vervolgens was het de beurt aan een tweetal dames die 40 jaar geleden tijdens het wekelijks veteranenuur in De Salamander hun entree bij de vereniging maakten. Nu 40 jaar geleden maken zij nog steeds wekelijks hun meters binnen dezelfde categorie leden, een groep leden die in 40 jaar tijd heel wat lief en leed gedeeld heeft maar nog steeds het aangename en het sportieve weet te combineren. Ria van Riel en Sjan van Dooren waren dit jaar degenen die de grens van 40 jaar lidmaatschap passeerden en daarmee naast een oorkonde en de bloemen tevens een door een unaniem applaus bekrachtigde benoeming tot erelid verdienden.

vennen02052

Dat de club het niet alleen moet hebben van, met alle respect, ‘de oudjes’ bleek uit het tweetal leden dat vervolgens in de spotlights werd gezet. In een tijd waarin het niet altijd meevalt om geschoold kader te krijgen en te behouden waren er afgelopen jaar twee leden die op waterpologebied een trainersdiploma wisten te behalen. Remco Jonkers en Fleur Wolf hebben nu het WP2-diploma op hun CV staan en met de kennis en kunde die ze hebben opgedaan proberen ze nu allebei meerdere uren per week over te brengen op de jeugdige poloërs binnen de vereniging. Het diploma was al via de KNZB ontvangen maar ook voor hen had de voorzitter een bloemetje mee laten brengen.

Tijdens de vergadering werd ook de jubileumactie ‘de Duckrace’ geïntroduceerd, de lotenverkoop voor deze ‘badeendjesrace’ gaat binnenkort van start.

Reacties