Overdracht hal aan de Jeu de Boules Club Dongen

Foto:

Op Vrijdag 12 september vond de overdracht plaats van de nieuwe hal, door Rasenberg Bouw b.v. , aan de Jeu de Boules Club Dongen aan de Deken Batenburgstraat. Vele uren van voorbereiding en bouwplannen hebben geleid tot dit voor de club historische moment met een fantastische resultaat. Maar voor de officiële opening op zaterdag 1 november 2014 plaatsvindt zullen de vele vrijwilligers hun beste beentje nog voorzetten om er een feestelijk geheel van te maken.