HV Dongen neemt permanente ‘HandbalBeachCourt’ in gebruik 

Foto:

Met het Willy Schulte verenigingsweekeinde sluit de handbalvereniging Dongen jaarlijks het zaal- en veldseizoen af. Dit jaarlijks terugkerend gezellligheidstoernooi heeft de naam Willy Schulte meegekregen, na het overlijden van dit clubicoon. Willy was vanaf de oprichting lid van de handbalvereniging. Naast speler heeft hij vele functies binnen het bestuur vervuld maar was vooral een trouwe handbalsupporter. Het afgelopen weekeinde was een speciaal weekeinde in de geschiedenis van de handbalvereniging. Tijdens de combinatie van het jaarlijkse jeugdweekeinde voor de jongste leden en het Willy Schulte verenigingsweekeinde, konden de leden ook voor het eerst wedstrijden gaan spelen op hun eigen beachveld.

In tegenstelling tot vele beachvelden in en om Dongen blijft dit veld permanent liggen. Het veld voldoet aan de eisen van het NOC/NSF waardoor er straks officiële wedstrijden op gespeeld kunnen gaan worden. 280 kubieke meter zand, ongeveer 17 vrachtwagens, waren nodig om één van de twee verharde velden om te toveren tot een beachveld. 
,,Er is lang over nagedacht hoe we dit zouden gaan aanpakken,” legt voorzitter Marc van den Noort uit en vervolgt. ,,Eerst wilden wij een veldje gaan neerleggen waarop onze leden lekker konden beachen. Gezien de kosten van vervoer van het zand naar ons complex hebben wij besloten een definitief veld te gaan leggen. Met de medewerking van een drietal sponsoren, Sjaan Berende timmerwerken, Johan van Loon van Van Loon land- en tuinbouwmechanistie en Johan van den Noort zand en grind, en vele vrijwilligers die betrokken zijn onze club, is dit veld afgelopen weken tot stand gekomen.” 
De voorschriften voor een officieel veld geven aan dat de zandlaag minimaal 40 centimeter dik moet zijn. ,,En het zand moet voldoen aan verschillende eisen. Zo moet het gezeefd en gewassen zijn. Dus geen steentjes, schelpen of wat dan ook. Bij ons puur zand dat bij mooi weer helemaal wit opdroogt!”  Maar waarom het bestaande bitumenveld niet uitgefreesd?  ,,De huidige velden dateren nog uit de tijd dat er veel teer in deze bitumen werd verwerkt. Als wij dit zouden laten uitfrezen en dan had het puin, met dus veel teer, af moeten laten voeren naar Utrecht of een vuilverbranding in Rotterdam, dan kreeg je een kostenplaatje dat te veel van het goede zou worden. Vandaar dat gekozen is voor deze optie. Nogmaals dank zij de steun van de sponsoren,” legt voorzitter Van den Noort uit, die aangeeft dat een van de sponsoren misschien heel ver ooit familie van hem is.
Beachveld exploiteren
Het begin is er. Nu wil de club dit veld verder gaan exploiteren. De opzet is dat een commissie in overleg met het bestuur zich buigt over de bezetting. Het voorstel is dat een team van de club op vrijdagavond tegenstanders uit de regio uitgenodigd voor een handbalbeachtoernooi. Op het ander verharde veld wordt gewoon getraind. ,,Maar ook zaalvoetbalteams, hockeyverenigingen, tennis- en volleybalclubs kunnen contact met ons opnemen om een eigen beachtoernooi op te zetten,” besluit Marc van den Noort. 
Voor meer informatie: www.hvdongen.nl   of mail naar [email protected]