Samenwerkingsovereenkomst natuur-inclusieve gebiedsontwikkeling Noorderbunder getekend

jun 19 , 11:39 Nieuws
noorderbunder1
De afgelopen maanden vond de selectieprocedure plaats voor het vinden van een samenwerkingspartij voor gebiedsontwikkeling Noorderbunder in Dongen. Deze procedure is
succesvol afgerond. Maandag tekenden de nieuwe samenwerkingspartners Janssen de Jong Projectontwikkeling, Casade en gemeente Dongen de samenwerkingsovereenkomst. Samen hebben zij de ambitie om hier een natuur-inclusieve woonwijk te realiseren.
Ruimte voor maximaal 300 woningen
De locatie Noorderbunder ligt aan de Noorderlaan, ten noordwesten van Dongen. Het bestemmingsplan Noorderbunder biedt ruimte voor maximaal 300 woningen. Ongeveer de helft van de woningen wordt verkocht en de andere helft verhuurd. Van de te verhuren woningen zal 2/3 deel geschikt zijn voor de sociale huur. ‘Deze samenwerking is een belangrijke stap in de ontwikkeling van de Noorderbunder. Er is in Dongen een grote behoefte aan verschillende type woningen, zowel huur als koop en in diverse prijscategorieën. In de Noorderbunder komt dit mooi samen.’ vertelt wethouder Ankie de Hoon
Samenwerking
Met de ondertekening van deze samenwerkingsovereenkomst leggen Janssen de Jong Projectontwikkeling, Casade en de gemeente Dongen de integrale samenwerking vast. De
duurzaamheidsambities van de samenwerkingspartners zijn hoog. Zo wordt bijvoorbeeld veel gebruik gemaakt van biobased bouw- en isolatiematerialen, is de gehele wijk energieneutraal, en krijgen flora en fauna volop ruimte in groen op daken, gevels, tuinen en de openbare ruimte. ‘Samen met de betrokken partners creëren we een duurzame en leefbare leefomgeving voor Dongen’ licht Peter Heuvelink, Algemeen Directeur Janssen de Jong Projectontwikkeling toe.
noorderbunder2
De Noorderbunder wordt een natuur-inclusieve wijk waar duurzaamheid en klimaatadaptatie centraal staan. Dit doen we door maatregelen te nemen om beter om te gaan met extreme weersomstandigheden, zoals hitte, droogte en zware regenval. Bijvoorbeeld, door meer groen aan te planten om schaduw en verkoeling te bieden en regenwater op te vangen om overstromingen te voorkomen. Het landschap verbindt de verschillende delen van de wijk op een natuurlijke manier. Ook onderzoeken de samenwerkingspartijen de mogelijkheid om verschillende doelgroepen, zoals ouderen en jongeren te verbinden. Een gezamenlijke buitenruimte is daarin een van de mogelijkheden. ‘In deze natuur-inclusieve wijk komen betaalbaarheid, duurzaamheid en leefbaarheid mooi samen.’ geeft Hassan Najja, bestuurder Casade aan.
Planning
Eind 2024 start de gemeente met het bouwrijp maken van De Noorderbunder. Dit houdt in dat we de grond schoonmaken en de nodige nutsvoorzieningen en wegen aanleggen. We verwachten half 2025 te beginnen met de bouw van de eerste woningen. De huurwoningen worden op een later moment door Casade aangeboden via Woning in Zicht. Woningzoekenden kunnen zich inschrijven via www.woninginzicht.nl . Zij bouwen dan inschrijftijd op en kunnen te zijner tijd reageren op een woning in De Noorderbunder als ze aan de voorwaarden voldoen. Voor koopwoningen is inschrijven nog niet mogelijk. Voor meer informatie en updates over het project De Noorderbunder, bezoek www.samen.dongen.nl of www.casade.nl/noorderbunder .