Raadsvergadering van a.s. donderdag volledig in het teken van de Kadernota 2025.

jun 26 , 15:51 Nieuws
geld3 715x403
De raadsvergadering van as. donderdag 27 juni staat volledig in het teken van de Kadernota 2025. De opiniërende vergadering begint om 19.00 uur. In de Kadernota geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat de ambities, de ontwikkelingen en de prioriteiten van de gemeente Dongen zijn en welke keuzes hierbij gemaakt worden.
Belangrijke onderwerpen hierbij zijn bijvoorbeeld wonen, zorg, jeugdzorg en onderwijs. De fracties van VPD, CDA, D66, VVD en DongenPlus geven in hun algemene beschouwingen hun visie op de Kadernota 2025. Daarna gaan de fracties er opiniërend met elkaar en met het college over debatteren. De raadvergadering start om 19.00 uur.
Op 4 juli neemt de raad een besluit over de Kadernota 2025. De stukken rondom de Kadernota vind je op het raadsinformatiesysteem . De vergadering is online te volgen maar uiteraard ben je ook van harte welkom om de vergadering te volgen vanaf de publieke tribune. In de Kadernota geeft het college van burgemeester en wethouders aan wat de ambities, de ontwikkelingen en de prioriteiten van de gemeente Dongen zijn en welke keuzes hierbij gemaakt worden.