Raad eensgezind over speerpunten: inzetten op woningbouw en welzijn van jeugd en ouderen

jun 28 , 8:50 Nieuws
gemeentehuisnieuw
In volle vaart doorgaan met woningbouw, extra inzetten op het welzijn van jongeren en ouderen, en de rust terugbrengen in de organisatie. Als het aan de gemeenteraad van Dongen ligt, zijn dat de allerbelangrijkste aandachtspunten voor het jaar 2025.
Dat werd gisteren duidelijk bij de bespreking van de kadernota, de ‘voorloper’ van de begroting. De raad was het opvallend met elkaar eens over deze grote lijnen. Daarnaast had iedere fractie nog z’n eigen wensen. Maar de raad was ook realistisch. De vraag of er wel voldoende geld en mankracht is om de wensen voor 2025 te realiseren, liep als een rode draad door het debat. ‘Deze kadernota biedt voldoende mogelijkheden voor een frisse start, maar we moeten goed kijken naar de balans tussen wensen, personeelscapaciteit en geld. Als er geen mensen zijn die onze wensen uit kunnen voeren, heb je eigenlijk niks’, vatte D66-raadslid Marieke Schouten het gevoel van de raad treffend samen.
Door: Bernadette Klerx
Hand op de knip
En die voorzichtigheid was ook ingegeven door de financiële positie van de gemeente. ‘We staan er financieel gezien goed voor maar de komende jaren zullen we toch de hand op de knip moeten houden’, zei CDA-raadslid Stijn Sips. Daarmee doelde hij op de jaren 2026 en 2027, ook wel de ‘ravijnjaren’ genoemd. Vanaf 2026 krijgen alle gemeentes een flinke zak minder geld van het Rijk.
Financiële tijdbom
VVD-woordvoerder Frans den Broeder was ‘niet geheel ontevreden’ over de gemeentelijke portemonnee. ‘De financiën zijn verbeterd , maar we maken ons wel zorgen over de oplopende schuldenlast. Dat is een financiële tijdbom. We moeten eens goed met de stofkam door alle investeringen gaan. Financieel gaat het wel beter, maar er zijn ook wel wat donkere wolken’.
Jeugd en ouderen: kwetsbaar
De raad vond ook eensgezind dat er extra inzet gepleegd moet worden op het welzijn van zowel jongeren als ouderen, twee kwetsbare doelgroepen volgens de raad. ‘Er moet voorrang gegeven worden aan de uitwerking van een samenhangende visie voor de oudere Dongenaar. En dan met name voor oplichting, waar ouderen vaak het slachtoffer van zijn’, vond Jan Kennekens van DongenPlus.
Zorgen over Dongense jongeren
Ook de oproep van D66 om extra aandacht voor de jeugd, vond gehoor bij de raad. Want het gaat niet goed met de Dongense jeugd, wist Marieke Schouten van D66 te vertellen. ‘Wij maken ons grote zorgen over de lichamelijke en psychische gezondheid van onze jeugd. Uit onderzoek is gebleken dat de Dongense jongeren slechter scoren dan in andere gemeenten in de regio als het gaat om alcohol- en middelengebruik.’
Veel bouwen
Het bouwen van betaalbare woningen en dan met name ook voor starters en ouderen was een breed gedragen wens van de raad. En daar was wethouder Kees de Jong het roerend mee eens. “Er wordt op dit moment al veel gebouwd in Dongen. Voor de toekomst hebben we ook al stappen gezet met nieuwe bouwlocaties
aan de Noorderlaan en de Berlagestraat, maar ook op kleinere locaties binnen het centrum wordt veel gebouwd. En we bouwen ook wat nodig is, voor starters en doorstromers. Na de zomer komt er nog een notitie over flexwoningen.’