Mijmeringen: 'Europese Verkiezingen'

jun 01 , 10:10 Nieuws
ev0106
'Mijmeringen' is een wekelijkse column van Dongenaar Rinus Krijnen
Europese Verkiezingen
Veel partijen die begin juni 2024 meedoen met de Europese verkiezingen doen dit om ‘Brussel’ te saboteren. De meest in het oog springende partij wat dat betreft is FvD, die openlijk toegeeft het systeem zo van binnenuit uit te willen hollen. De PVV is geen haar beter en ook de BBB ziet alleen maar spoken in Brussel. Ons nieuw te formeren kabinet wil in hun hoofdlijnenakkoord allerlei Brusselse regelgeving gaan terugdraaien. Dat is natuurlijk -en terecht- onmogelijk. Maar het scoort goed bij de kiezer, want D66 en al dat andere linkse gespuis kun je dan de schuld geven als blijkt dat het inderdaad niet mogelijk is.
Wetten en regels zijn geen wegwerpartikelen en komen tot stand via een lange complexe gang. Vanwege het ondermijnend karakter van vooral uiterst rechts komen we helaas niet veel verder dan ogenschijnlijk truttige, bemoeizuchtige regelgeving over zaken die onbelangrijk zijn. Het zou de Europese regelgeving sieren als ze zich wat meer op belangrijkere zaken zouden kunnen richten, zoals de energiemarkt, defensie en buitenlands beleid. Maar als dat zou gebeuren schreeuwt rechts Nederland nog veel harder dat het gedaan is met onze autonomie.
Toch zijn er stiekem best wel een aantal belangrijke Europese besluiten genomen over klimaat, stikstof e.d. omdat ook Europa een toekomstperspectief wil bieden aan de volgende generaties. Dat moet toch echt worden teruggedraaid volgens van der Plas en Wilders, want de jarenlang door ‘Brussel’ gesubsidieerde boeren kunnen zo niet meer uitbreiden (BBB) en Europa bemoeit zich sowieso teveel met onze nationale belangen (PVV). Maar het is toch zoiets als wanneer je een hypotheek afsluit als je een huis koopt. Je maakt een afspraak met een bank over het bedrag, de looptijd en de rente. Op deze wijze weten beide partijen waaraan ze toe zijn en kunnen hier beleid op voeren. De huizenkoper kan niet zomaar een renteverlaging of vervroegde aflossing afdwingen. Dat gaat onmogelijk zonder medewerking van de bank en altijd gepaard met forse boetes, mocht het lukken. Als de bank geen belang heeft om het contract te wijzigenm of te ontbinden kan en zal ze een voorwaardewijziging gewoon naast zich neerleggen. Dat de huisbezitter vindt dat hij teveel heeft betaald of moet betalen, wist hij al van tevoren. Het feit dat hij zelf een handtekening onder het contract heeft gezet, zorgt ervoor dat de condities niet kunnen wijzigen.
Slechte metafoor vinden de rechtsen dit, want ik -als rechtse kiezer- heb deze Europese contracten niet getekend, maar mijn linkse voorgangers. Dat kan wel zo zijn, maar Nederland blijft Nederland terwijl de politieke wind elk moment kan wijzigen. Als wetgeving met iedere politieke wending ter discussie moet kunnen worden gesteld, is de overheid absoluut onbetrouwbaar. Daar heeft niemand wat aan. Het gaat overigens niet alleen om Europese regels, maar ook binnenlandse. Neem nu de maximum snelheid. Afhankelijk van de politieke wind die er waait, zou die moeten variëren van 80 tot 140 (of nog meer). Zo’n wispelturig beleid betekent dat bij elke wijziging complexe besluitvorming moet plaatsvinden en dure infrastructurele maatregelen moeten worden getroffen, zoals borden vervangen en wegen aanpassen. Dat is geen flauwekul. Dat kost klauwen met geld, tijd en energie en bij een volgend bewind moet het mogelijk weer terug worden gedraaid. Argumenten waarom men ooit een besluit heeft genomen, tellen blijkbaar niet, of komen niet zo goed uit voor het electoraat, wat een worst is voorgehouden. Een wet zou een minimale geldigheidstermijn van bijvoorbeeld 10 jaar moeten hebben om dit nutteloze gejojo te voorkomen. En niet alles ter discussie stellen en willen veranderen, puur om je kiezers te paaien.
In Brussel zijn inderdaad veel regels bedacht, waar wij ons aan moeten houden. Terugdraaien is naïef en onmogelijk. Je ziet dus duidelijk dat Europa wel degelijk belangrijk is. Helaas beseffen we dit veel te weinig en laten de meeste kiezers de verkiezingen van begin juni over het Europees parlement aan zich voorbijgaan, om vervolgens bij regels uit Brussel achteraf te roepen, dat ze niet gehoord zijn. Men verdomt het om zich hierin te verdiepen en blijven bij de verkiezingen thuis. Echter, ik zie u graag op het stembureau op 6 juni. Maar ik vrees dat het daar erg rustig zal zijn. We mekkeren liever achteraf dan dat we onze invloed uitoefenen op het enige moment dat het kan. Geen zin om te stemmen voor onze belangrijkste politieke arena. Wel lekker achteraf zitten klagen dat het ons allemaal overkomt. Typisch Hollands.