Merendeel inwoners positief over verlenging noodopvang

mei 23 , 14:52 Nieuws
noodopvang1
Het grootste gedeelte van de inwoners staat positief tegenover een verlenging van de tijdelijke noodopvang in Dongen voor een periode van 6 maanden. Daarom heeft het college besloten om de raad een voorstel te doen om de noodopvang 6 maanden langer open te houden.
Het besluit is genomen naar aanleiding van de resultaten van de enquête dat onderzoeksbureau WPG Research voor de gemeente Dongen heeft gehouden. 63% van de inwoners geeft aan (zeer) positief te staan tegenover een verlenging. Ook tijdens gesprekken met inwoners en ondernemers bleek het merendeel voorstander te zijn van het openhouden van de noodopvang. Met een onafhankelijk onderzoek heeft de gemeente het draagvlak bij de samenleving gepeild. Eerder is namelijk besloten de noodopvang per 31 juli 2024 te sluiten.Resultaten enquête
In totaal werd de enquête ingevuld door 574 respondenten. Hiermee zijn de resultaten van de enquête representatief voor de gehele inwonersgroep van de gemeente Dongen. De meerderheid (63%) geeft aan het acceptabel te vinden als de noodopvang nog 6 maanden langer openblijft. Argumenten hiervoor zijn onder andere dat de gemeente op deze manier verantwoordelijkheid neemt in het landelijke asielprobleem. Ook de kosten van het afbreken van de noodopvang en ergens anders opbouwen wordt genoemd. 37% staat (zeer) negatief tegenover het openhouden van noodopvang voor 6 maanden. Volgens 45% van deze groep inwoners gaat een mogelijke verlenging in tegen de afspraken en hierdoor vermindert het vertrouwen. Een ander deel van deze inwoners (23%) is in het algemeen tegen het asielbeleid en specifiek tegen de noodopvang.
Klankbordgroepen en bijeenkomsten
Naast de enquête heeft de gemeente gesprekken gevoerd met inwoners en ondernemers via klankbordgroepen en bijeenkomsten. Het grootste gedeelte van de aanwezigen staat positief tegenover de verlenging van de noodopvang.
Aandachtspunten
Uit de resultaten van de enquête en de gesprekken blijkt dat er wel aandachtspunten zijn als de noodopvang 6 maanden langer openblijft. Zo dienen er harde afspraken gemaakt te worden over de einddatum en moet de veiligheid voor inwoners gewaarborgd worden met goede handhaving en toezicht. Ook moet voldoende aandacht besteed worden aan activiteiten die integratie bevorderen.
Gemeenteraad neemt besluit
Op basis van de enquête en gesprekken heeft het college besloten om de raad een voorstel te doen om de noodopvang 6 maanden langer open te houden. De gemeenteraad neemt hierover uiteindelijk een besluit. Naar verwachting doen zij dit tijdens de raadsvergadering van donderdag 6 juni 2024.