Kandidatenlijsten nieuwe gemeenteraad Dongen vastgesteld

feb 04 2022, 12:49 Nieuws
stembureaugroot
Vandaag heeft het centraal stembureau van de gemeente Dongen officieel de kandidatenlijsten vastgesteld voor de verkiezingen in maart voor een nieuwe gemeenteraad (2022-2026). Namens vijf Dongense politieke partijen staan er 111 kandidaten op de lijst. De oudste is 88 jaar en de jongste 14 jaar. Op die jonge leeftijd al op de kieslijst staan, dat lijkt een unicum in Nederland.
Record
Vier jaar geleden bij de vorige gemeenteraadsverkiezingen, was de Tilburgse Isis Bloemsma het jongste kandidaat-raadslid van Nederland. Ze was toen 14 jaar en 7 maanden. Dongenaar Kas van Alphen (10-10-2007) breekt nu dat record met zijn 14 jaar en 5 maanden. Kas is de nummer 16 op de lijst van D66 Dongen, waar zijn moeder Marieke Schouten de lijsttrekker is.
Regels
Kandidaten op de lijst mogen jonger dan 18 jaar zijn. Ze moeten echter meerderjarig worden tijdens de zittingsduur van de nieuwe gemeenteraad. Om daadwerkelijk raadslid te mogen zijn, moet er aan een aantal criteria worden voldaan. Dit staat beschreven in artikel 10 van de Gemeentewet: “Voor het lidmaatschap van de raad is vereist dat men ingezetene van de gemeente is, de leeftijd van achttien jaar heeft bereikt en niet is uitgesloten van het kiesrecht.” Vanaf zijn 18e verjaardag, op 10 oktober 2025, zou Kas dus kunnen instromen in de gemeenteraad van Dongen. Kas verschilt liefst 74 jaar in leeftijd met Bert Koomen (88), kandidaat 35 van de Volkspartij Dongen.
Ouder/kind
In totaal zijn er drie lijsttrekkers die met hun kind op de kieslijst staan. Behalve bij D66, is dat ook het geval bij de Dongense VVD (nummer 1 Petra Lepolder en nummer 10 Michaëla Lepolder, 20 jaar) en bij de Ouderenpartij voor Dongen (nummer 1 Jan Kennekens en nummer 5 Stijn Kennekens, 26 jaar).
Kandidatenlijsten
De Volkspartij Dongen heeft de langste kandidatenlijst met 37 personen en de Ouderenpartij voor Dongen de kortste met 5 kandidaten. CDA Dongen – ’s Gravenmoer telt 31 personen op de lijst, Dongense VVD en D66 Dongen beide 19. Bij iedere kandidaat op de kandidatenlijst mag achter de voorletters het geslacht van de kandidaat worden vermeld, door (m) of (v). D66 Dongen heeft dat niet gedaan; de overige partijen wel.
Gemeenteraden
Vanaf 1 januari 2022 zijn er 345 gemeenten in Nederland. De omvang van een gemeenteraad hangt samen met het aantal inwoners van de gemeente. De grootste gemeenteraden van Nederland hebben 45 leden, dat zijn gemeenten met meer dan 200.000 inwoners. De kleinste gemeenteraden hebben 9 leden, dat zijn gemeenten met minder dan 3000 inwoners. Het aantal raadsleden – en dus zetels – is altijd oneven. Voor de gemeenteraad van Dongen (26.500 inwoners) kunnen op 14, 15 (vervroegd) en 16 maart (verkiezingsdag) 21 raadsleden worden gekozen.