Ingezonden: 'Noodopvang, schoolkredieten en Europese Verkiezingen'

jun 11 , 17:30 Nieuws
gemeentehuisnieuw
Ingezonden door D66 Dongen
Noodopvang, schoolkredieten en Europese Verkiezingen
In de afgelopen gemeenteraad van 6 juni stonden onder andere de verlenging van de noodopvang en de extra investeringen in de bouw van IKC Biezenkring en IKC ’s
Gravenmoer op de agenda. Op diezelfde dag gingen we stemmen voor het Europees parlement. In dit artikel plaatsen we bij deze drie onderwerpen enkele reacties en kanttekeningen.
D66 staat achter verlengen noodopvang
De noodopvang voor asielzoekers aan de Nestel wordt verlengd tot en met 31 januari 2025 in de huidige vorm. Daar staat D66 vierkant achter. Wij vinden het namelijk belangrijk dat Dongen zijn maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt door opvangplekken voor vluchtelingen aan te bieden. Het verlengen van de noodopvang past dan ook helemaal bij ons uitgangspunt. Zeker nu het tekort aan opvanglocaties onverminderd groot blijft. Tegelijkertijd plaatsen we een kanttekening. Het geeft geen goed beeld van een betrouwbare overheid dat er bij de komst van de noodopvang duidelijk is gezegd dat deze maar 6 maanden open zou blijven. Het was beter geweest als het college van het begin af aan de mogelijkheid voor verlenging open had gehouden. Nu voelt het toch alsof de gemeenteraad de kastanjes voor het college uit het vuur mag halen, door deze beslissing te nemen. Gelukkig is er ook veel goed gegaan; goede informatieavonden, enthousiaste initiatieven, zoveel mogelijk betrokkenheid van lokale ondernemers. Het is dan ook fijn om te merken dat veel inwoners en ondernemers een eenmalige verlenging van de noodopvang onder de huidige voorwaarden steunen.
D66 kritisch op het extra geld voor de bouw van IKC Biezenkring en ’s Gravenmoer
Er zijn miljoenen euro’s extra nodig voor de bouw van IKC Biezenkring en voor IKC ’s Gravenmoer. Dit is deels begrijpelijk. Gestegen bouwkosten en de stijging van het aantal leerlingen zorgen er nu eenmaal voor dat de bouw duurder wordt. Voor wat betreft de overige oorzaken van de gestegen kosten vindt D66 dat de gemeenteraad hier zeer kritisch naar moet kijken. Dongen heeft namelijk al veel schulden en die berg wordt steeds hoger. Met het extra geld voor IKC Biezenkring konden we na antwoorden van de wethouder uiteindelijk instemmen. Voor IKC ’s Gravenmoer ligt het anders. Dit gebouw gaat om drie hoofdredenen meer geld kosten. Door een grotere gymzaal, een extra lokaal voor de kinderopvang en het toevoegen van een inpandige ruimte voor installaties. Bij eerdere plannen zouden deze installaties op het dak worden geplaatst. Door hier nu een extra ruimte voor te bouwen stijgen de kosten met bijna 3 ton. Uit antwoorden op onze vragen aan de
wethouder of er ook naar andere oplossingen is gezocht blijkt dat dit niet is gebeurd. Dat vindt D66 onbegrijpelijk. Voor het extra geld kunnen we namelijk ook veel andere belangrijke dingen doen, zoals het vervangen of aanschaffen van speeltoestellen in speeltuintjes, waarvan heel veel kinderen in Dongen jarenlang plezier kunnen hebben. Al met al kost het IKC in ’s Gravenmoer per leerling simpelweg te veel geld. Reden voor ons om, ondanks het feit dat we willen dat de bouw van IKC ’s Gravenmoer zo snel mogelijk van start gaat, samen met DongenPlus+ en de VVD tegen dit extra krediet te stemmen. De VPD en het CDA stemden helaas voor en daarmee is het krediet toch afgegeven.
Dank voor uw stem op Europa en D66
bedakt voor het stemmen 1
Dan waren er ook nog Europese verkiezingen. D66 is blij met de uitslag van de verkiezingen van Nederland voor het Europese Parlement. We zien dat de progressieve en pro-Europa stem in behoorlijk evenwicht is met de keuze voor een meer radicaal rechts geluid. Met deze uitslag kunnen we in Brussel blijven werken aan een krachtig Europa dat een sterke positie in de wereld kan innemen.
Wilt u meepraten?
We gaan graag met u in gesprek. Over de noodopvang, de extra kredieten voor de scholen of thema’s die u bezighouden. U kunt ons ook altijd bereiken via de social media (@D66_Dongen), of rechtstreeks per mail via [email protected] .
De fractie van D66 Dongen, Joeri de Jong, Ulaș Köse, Marieke Schouten en Berry van Rosmalen (tijdelijke vervanger van Gitta Glerum - Camfferman).
fractied66