Ingezonden: 'Groen licht voor de bouw van IKC Biezenkring'

jun 18 , 9:56 Nieuws
gemeentehuis2019
Ingezonden door CDA Dongen-'s Gravenmoer
CDA: Groen licht voor de bouw van IKC Biezenkring
De gemeenteraad heeft ingestemd met het geld dat nodig is voor de bouw van Integraal Kindcentrum (IKC) Biezenkring. De nieuwe school gaat ruimte bieden aan 286 leerlingen. De nieuwbouw kost 8,6 miljoen euro. CDA-raadslid Chris de Boer: „Het is heel veel geld. Maar dan komt er wel een gebouw voor terug waar ouders en kinderen minimaal de komende 50 jaar plezier van hebben. Bezuinigen op onderwijs is voor ons niet acceptabel.”
Lang traject
Al jaren wordt er gesproken over de nieuw te bouwen school in wijk De Biezen. In eerste instantie zouden de scholen De Biezenkring en De Noorderpoort samen gehuisvest worden in een nieuw Integraal Kindcentrum (IKC). Met het sluiten van De Noorderpoort in 2022 is dit scenario veranderd. Daarnaast was er besloten om het gebouw te bouwen voor een duur van 25 jaar. Dit wordt nu teruggedraaid. Er komt een schoolgebouw dat (minimaal) 50 jaar mee kan. Beide veranderingen hebben een effect op de kosten.
Batterij
De school wordt duurder dan was begroot. Het IKC Biezenkring wordt een gasloze school. Dat betekent dat de school afhankelijk is van voldoende levering van stroom. Op dit moment geeft de netbeheerder aan dat zij niet kunnen garanderen dat de school ook daadwerkelijk de benodigde energiecapaciteit krijgt. Om te voorkomen dat de school zonder stroom komt te zitten, zal een batterij worden aangeschaft. Dit kost de gemeente bijna 400.000 euro. Ook de andere nieuwbouwscholen kampen met dit probleem en krijgen een batterij. CDA-raadslid De Boer vroeg zich af of het aanschaffen van in het totaal vier batterijen niet overdreven is: „Was het niet de bedoeling dat een batterij na verloop van tijd doorgegeven kan worden naar een andere
school?”
Gymzaal
In de oorspronkelijke plannen zou het IKC geen eigen gymzaal krijgen. In het coalitieakkoord heeft het CDA met de VPD afgesproken om hiervoor scenario’s te onderzoeken. Afgelopen februari heeft de gemeenteraad vervolgens ingestemd met het realiseren van een eigen gymzaal voor IKC De Biezenkring. Dit kost de gemeente 1,5 miljoen euro.
Toekomst
De gemeenteraad heeft in meerderheid ingestemd met het budget voor de nieuw te bouwen school. Naast het CDA stemde ook VPD, D66 en DongenPlus+ voor. Er kan nu gestart worden met de verdere voorbereiding en ontwikkeling. Het is de bedoeling dat er in 2026 wordt gestart met de bouw van de school.
Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u ons mailen via [email protected] of appen naar 06 - 200 402 95.