Ingezonden: 'Behoefteonderzoek velden Olympia ’60 snel gestart'

jun 18 , 17:48 Nieuws
ympia
Ingezonden door D66 Dongen
Behoefteonderzoek velden Olympia ’60 snel gestart
Eind april nam de gemeenteraad een gezamenlijke motie aan om snel een behoefteonderzoek te doen naar de capaciteit van de velden van Olympia ’60. De
voetbalclub kent een groeiend aantal leden en krijgt de trainingen en wedstrijden niet meer ingepland op de velden. Zeker in periodes van vorst of regen zijn de velden al snel onbespeelbaar en kunnen een heleboel (jeugd)voetballers niet meer sporten. In de motie stelt de raad dat leden van Olympia ’60 het hele jaar door moeten kunnen voetballen, net zoals de leden van VV Dongen. En dat de vereniging al lang wacht op het toegezegde behoefteonderzoek. Dat onderzoek is inmiddels al gestart.
Sporten is belangrijk
Bij Olympia ’60 voetballen ruim 650 leden (waarvan 300 jeugdleden). D66 vindt sport en bewegen van groot belang voor alle inwoners van Dongen. En het is jammer als er zoveel wedstrijden en trainingen niet door kunnen gaan vanwege de kwaliteit en kwantiteit van de sportvelden. Nu kost de oplossing van dit probleem uiteraard geld. Daarom is het belangrijk dat er eerst goed in kaart wordt gebracht wat de behoefte aan speelvelden is en wat mogelijke oplossingen voor een tekort aan goede speelvelden zou kunnen zijn. Een onderzoek hiernaar had de gemeente al 2 jaar geleden toegezegd, maar was nog steeds niet gedaan. Vandaar dat D66 in april het initiatief nam om door middel van een motie het college op te roepen om dit behoefteonderzoek nu zo snel mogelijk te laten uitvoeren. Alle andere partijen in de raad ondersteunden gelukkig dit standpunt en samen dienden we de motie in. Hierna is het onderzoek snel opgestart.
Hoe verloopt het onderzoek
Er is al eerder een kwaliteitsmeting van de velden uitgevoerd door KIWA (een onafhankelijk keuringsinstituut). Nu heeft het College van B&W ook opdracht geven aan een bureau voor het uitvoeren van een uitgebreider onderzoek. Zij stellen op basis van de prognoses over ledenaantallen en de huidige situatie de benodigde capaciteit vast. Daarna kijken ze naar de mogelijkheden van natuur- of kunstgrasvelden op deze locatie en werken ze scenario’s uit. Dan weten we wat de opties zijn en wat dit gaat kosten. Ook kijkt het bureau buiten de hekken van Sportpark Crispijn naar mogelijkheden. Het onderzoek is inmiddels al gestart op 30 mei 2024 en is naar verwachting in juli 2024 afgerond. Daarna komt er een rapportage naar de gemeenteraad. Die kunnen dan hierover besluiten en een investerings- of
budgetvoorstel meenemen voor de nieuwe begroting in het voorjaar van 2025. Wij zijn blij dat er nu tenminste vaart in zit.
Meepraten?
Wilt u meepraten over het onderwerp in dit artikel of andere thema’s? U kunt ons altijd bereiken via de social media (@D66_Dongen), of rechtstreeks per mail via
De fractie van D66 Dongen, Joeri de Jong, Ulaș Kose, Marieke Schouten en Berry van Rosmalen (tijdelijke vervanger van Gitta Glerum - Camfferman,).
fractied6624