Gelijkwaardigheid Cammeleurpartners speerpunt bij oplossing problemen

nov 01 2021, 23:14 Nieuws
cammeleurgroot
Het gaat nog wel even duren, waarschijnlijk tot de zomer van 2022, voordat de organisatorische problemen bij De Cammeleur definitief zijn opgelost.
Gelijkwaardigheid van de partners is daarbij het speerpunt. Dat werd maandagavond duidelijk tijdens een toelichting van Bureau Culturele Zaken, het adviesbureau dat op aandringen van de gemeenteraad onderzoek heeft gedaan naar de pijnpunten binnen de organisatiestructuur van De Cammeleur. ‘Oplossen van de problemen kost tijd, want daarvoor is een intensief traject met de partners nodig’, was de duidelijke boodschap van Paul van Oort van Bureau Culturele Zaken.
Door: Bernadette Klerx
Zicht op oplossing
Maar die oplossing is in ieder geval wel in zicht. Het adviesbureau heeft in een rapport een viertal scenario’s aangedragen om De Cammeleur uit de problemen te helpen. Twee daarvan worden nu verder uitgewerkt. Dat is het scenario waarbij het beheer weggehaald wordt bij Donckhuys en bij een externe partij terecht komt. De andere kanshebber is het scenario waarbij de vier partners samen het beheer gaan oppakken. Zij richten dan een nieuwe beheersstichting op waarin alle partners zitting hebben. Alle vaste partners van De Cammeleur (Donckhuys, Theek 5, ContourdeTwern en Kunstpodium) hebben positief gereageerd op de uitwerking van deze scenario’s. Dockhuys heeft daarbij wel aangegeven een slag om de arm te willen houden. Zij wil pas definitief haar ‘jawoord’ geven als de impact van deze scenario’s voor hen duidelijk is.
Wrijving
Want voor Donckhuys zijn de veranderingen en aanpassingen in de organisatie het meest ingrijpend. Ze beheert het gebouw en is hoofdhuurder, ze verzorgt de theaterprogrammering en de horeca (ook al is deze laatste ondergebracht in een aparte stichting). Deze hoeveelheid aan taken bij één stichting heeft sinds de opening van De Cammeleur regelmatig geleid tot wrijvingen met de andere gebruikers. En dat terwijl het nu juist de bedoeling was dat de vier partners intensief gingen samenwerken bij activiteiten zodat ze elkaars werkzaamheden konden versterken. En juist dat aspect blijkt nu door de veelheid en overlapping van taken bij Donckhuys niet uit de verf te komen.
Gelijkwaardigheid
Oplossing voor het probleem is dus scheiding van de taken, zodat alle partners gelijkwaardig zijn; daar liet Paul van Oort geen misverstand over bestaan. Volgens hem zou Donckhuys in de toekomst of beheerder moeten worden en de theaterprogrammering afstoten, of de programmering wel blijven doen en het beheer afstaan aan een externe partij. En het is ook heel belangrijk om een duidelijke taakomschrijving van het beheer en de programmering te maken.
Overigens dacht Jurgen Jansen, directeur van Donckhuys daar iets genuanceerder over.’ Wat we nu doen, de combinatie van beheer en programmering, doen we eigenlijk al 30 jaar. Alleen zijn we nu hoofdhuurder, maar dat hoeven wij niet zo nodig te blijven.’ Volgens Jansen hoeft ook de steeds genoemde ongelijkwaardigheid tussen de partners niet echt zo’n groot probleem te zijn. Het blijft bij bijvoorbeeld het gebruik van ruimtes toch steeds een afweging aan wie je de ruimtes beschikbaar stelt.
Horeca: hoge kostenstructuur
Ander probleem wat zijdelings ter sprake kwam was de horeca. De gemeente wil die gaan verzelfstandigen, dus weghalen bij Donckhuys. Maar het mag ook weer geen horeca worden die puur commercieel uitgebaat wordt, want dat druist in tegen de sociaal-culturele doelstelling van De Cammeleur. Paul van Oort herkende het probleem. ‘Iedereen denkt altijd dat de horeca winstgevend is, maar bij dit soort accommodaties is het vaak al heel wat als de horeca kostendekkend is. Horeca in sociaal-culturele accomodaties, buurthuizen of theaters kent nu eenmaal een hoge kostenstructuur. Gemeentes willen vaak dat ze overdag open zijn, maar dan is er meestal weinig omzet. In het geval van De Cammeleur is het nog extra lastig omdat de gemeente ervoor gekozen heeft geen rouw- en trouwbijeenkomsten toe te staan, terwijl die juist veel op brengen. Met zoveel beperkingen is het lastig om de horeca winstgevend te maken.’
Wethouder René Jansen benadrukte nog eens dat het enige doel is om een Cammeleurconcept neer te zetten dat toekomstbestendig is. ‘We zijn blij dat de partners positief staan tegenover de uitwerking van de scenario’s. En de uitkomst daarvan moet uiteraard altijd beter zijn dan wat het nu is.’