Felle discussie en teleurstelling in raad over ‘nieuwe politiek’

jun 21 , 15:06 Nieuws
raadzaal2
VVD, D66 en DongenPlus vinden dat er nog niet veel terecht is gekomen van de ‘nieuwe politiek’ die de Volkspartij Dongen en het CDA beloofd hadden toen ze na de verkiezingen in 2022 met elkaar in zee gingen. In felle en soms ook venijnige bewoordingen lieten zij hun teleurstelling en frustratie hierover de vrije loop.
‘Na twee jaar moeten we helaas concluderen dat het coalitieakkoord een woekerpolis is gebleken met mooie en vage beloftes, forse verborgen en onverwachte kosten en teleurstellende resultaten’, was het snoeiharde commentaar van VVD-raadslid Frans den Broeder.
Door: Bernadette Klerx
Speerpunt
De ‘nieuwe politiek’ is een van de speerpunten van CDA en Volkspartij Dongen. Daarmee willen ze een betere onderlinge samenwerking in de gemeenteraad, waarbij de tegenstelling tussen coalitiepartijen (CDA-Volkspartij Dongen) en oppositiepartijen (VVD,D66 en DongenPlus) meer op de achtergrond komt te staan. Concreet houdt dat in dat de coalitiepartijen CDA en Volkspartij Dongen niet automatisch meegaan met de voorstellen van hun wethouders en andersom ook dat de oppositiepartijen D66, VVD en DongenPlus niet automatisch tegen zijn.
Kritisch naar wethouders?
Maar volgens D66, VVD en DongenPlus is die ‘nieuwe politiek’ nog niet echt van de grond gekomen. ‘Wij vonden het zeer positief dat CDA en Volkspartij Dongen deze traditionele verhoudingen wilden doorbreken, maar we zijn nu twee jaar verder en wij vragen ons af of de verhouding coalitie- oppositie wel echt doorbroken is. Hoe kritisch zijn CDA en Volkspartij Dongen naar hun eigen wethouders?’, vroeg D66-raadslid Marieke Schouten zich af. En ook Bas Evegaars van DongenPlus had niet echt iets gemerkt van nieuwe politiek. ‘In het coalitieakkoord staat dat samenwerking wordt gezocht met inwoners, maatschappelijke partners en politieke partijen. Maar wat is er nu concreet bereikt voor de inwoners. Hoezo nieuwe politiek.’
Gevoel van teleurstelling
VVD-raadslid Frans den Broeder veegde ronduit de vloer aan met de ‘nieuwe politiek’. ‘Na twee jaar bekruipt ons vooral een gevoel van teleurstelling. De democratische vernieuwing heeft nog niet veel opgeleverd. We zien bij de coalitiepartijen vooral veel stemveegedrag en dat vinden wij niet bepaald vernieuwend. Wanneer gaan CDA en Volkspartij Dongen hun wethouders nou echt eens kritisch bevragen en controleren? Terugkijkend op de afgelopen twee jaar is er vooral veel gedoe geweest en ruzie gemaakt. We hopen op beter, maar verwachten teleurstelling’.
Open houding
CDA-fractievoorzitter Stijn Sips zag dat toch echt anders. ‘We hebben steeds op een constructieve manier de samenwerking opgezocht met andere partijen in de raad. En we hebben ook wel eens meegestemd met de oppositiepartijen, terwijl de Volkspartij anders stemde. Die open houding is er van onze kant dus echt wel.’ Namens de Volkspartij Dongen liet Iris Vermeulen nog weten ‘absoluut afstand te nemen van termen als stemvee. Dit vinden wij niet gepast,’ zei ze.
Venijnig steekspel
De discussie werd er daarna niet beter op. Sterker nog, er ontstond een venijnig steekspel over en weer tussen met name de VVD aan de ene kant en CDA en Volkspartij aan de andere kant. Tot begrip van elkaars standpunten leidde het in ieder geval niet.
Vrede
Bas Evegaars moest uiteindelijk de lieve vrede herstellen.
‘Ik vind het jammer dat we elkaar nu vliegen aan het afvangen zijn’, zei hij. Ik kijk liever naar de toekomst, we staan toch met z’n allen voor één doel en dat is de belangen van de Dongenaren behartigen.’ En daar sloot Sips zich maar al te graag bij aan. ‘Het is een prachtige oproep van Evegaars. We zouden er eigenlijk meer bij stil moeten staan dat we hier samen met elkaar iets moois voor Dongen doen en dat de prestaties hier in de raad het resultaat zijn van ons allemaal en niet alleen van
oppositie of coalitie.’