Door al dat water.. komen de bloemen wat later

jun 18 , 21:52 Nieuws
od1806
Hier weer een berichtje van ‘Ons Dongeland’. Ook op ons terrein is de afgelopen maanden heel wat water gevallen. We hebben wel bloemen gezaaid, maar het is goed te zien dat ze nog niet zo hoog zijn als eerdere jaren rond dezelfde tijd.
Het water heeft ook wel een voordeel; omdat het blijft staan op de diepere delen waar klei onder zit, kunnen we de toekomstige plek van een poel voor de kikkers en salamanders goed bepalen. De bloemen groeien wel, we verwachten dat er de komende maanden toch weer van deze pracht genoten kan worden door alle Dongenaren en andere belangstellenden.
Ons Dongeland heeft het doel om natuur toe te voegen aan Dongen, waar gewandeld of gefietst kan worden. Enerzijds proberen we dat door het samen met de gemeente en eigenaren aanleggen van een Laarzenpad langs de Donge, anderzijds door een Klompenpad op het hogere deel van het buitengebied langs de bloemenweide, de Groenstraat naar Oosteind en de watertoren. Daar vindt de wandelaar of fietser aansluiting bij de ecologische zone. Als die paden klaar zijn is het mogelijk om rond en door Dongen te wandelen of te fietsen en ondertussen van onze natuurgebiedjes te genieten.
Gebiedjes? Ja, je leest het goed. De provincie heeft ons het stuk grond van de bloemenweide toegezegd en we verwachten de komende maanden eigenaar te worden. Dan kunnen we stappen gaan zetten richting duurzame natuurontwikkeling. We zijn ondertussen ook bezig met andere gronden. Daarover later meer. We hopen dat straks de bloemenweide weer goed bezocht kan worden. Voor nu graag even wachten zodat de planten goed kunnen groeien.
Met groene groet
Karin van den Akker en Peter Verschure
Ons Dongeland