Dongen maakt Bijzondere Bijstand beschikbaar voor meer inwoners

jul 02 , 17:01 Nieuws
legeportemonne
Vanaf 1 juli 2024 gelden er geactualiseerde regels voor de Bijzondere Bijstand in de gemeente Dongen. Zo gaat de inkomensgrens voor de bijzondere bijstand van 100 % naar 120% van het sociaal minimuminkomen. Ook wordt de uitvaartverzekering niet meer meegerekend bij het vermogen en dus bij de beoordeling van een aanvraag voor de Bijzondere Bijstand. Hiermee maakt de gemeente de Bijzondere Bijstand beschikbaar voor een grotere groep inwoners.
Soorten kosten
Bijzondere Bijstand is voor bijzondere en noodzakelijke kosten die iemand met een laag inkomen zelf niet kan betalen. Bijvoorbeeld de kosten van bewindvoering, dieetkosten, of inrichtingskosten. Maar ook de eigen bijdrage van de peuterspeelzaal, baby-uitzet, computer of zwemles voor een volwassene valt er onder.
Maatwerk
Het beoordelen van het recht op Bijzondere Bijstand is maatwerk. De bijzondere situatie waarin iemand zit, is het uitgangspunt bij de verlening. Hierbij wordt rekening gehouden met de omstandigheden waarin iemand verkeert, de noodzaak van de kosten en de vraag of iemand de kosten zelf kan betalen. In de participatiewet staan de algemene voorwaarden voor Bijzondere Bijstand. Maar gemeenten mogen hier aanvullend eigen beleid op maken. Het nieuwe armoedebeleid heeft als basis gediend voor de nieuwe regels voor de Bijzondere Bijstand.
Vertrouwen en transparantie en duidelijkheid
Wethouder de Hoon noemt het de eerste, merkbare actie vanuit het nieuwe armoedebeleid voor inwoners die rond moeten komen van een laag inkomen: In het beleidsplan armoede en schulden staat vertrouwen centraal. Met deze aangepaste regels laten we zien dat we werken op basis van vertrouwen, maar ook transparant zijn. We hebben nu voor het eerst duidelijke regels, waarmee we de medewerkers van de gemeente de mogelijkheid geven om maatwerk aan te bieden aan de inwoners die dat écht nodig hebben.
Beleidsplan Armoede en Schulden
Op 18 april 2024 heeft de gemeenteraad het beleidsplan Armoede en Schulden 2024- 2028 vastgesteld. Een beleidsplan waarin de gemeente inwoners die in armoede leven zo goed mogelijk willen ondersteunen en waarin wordt uitgegaan van wat inwoners nodig hebben, en niet van wat moet vanuit regelgeving. Met het vaststellen van beleidsregels bijzondere bijstand onderstrepen we dit uitgangspunt. De gemeente heeft eerder nooit beleidsregels voor Bijzondere Bijstand vastgesteld, waardoor de gemeente moest terugvallen op de (strengere) voorwaarden uit artikel 35 van de Participatiewet.