Achter de Banken: appartementen en patiowoningen aan de Hoge Ham

jun 24 2020, 10:23 Nieuws
achterdebanken0
Achter en tussen de gebouwen van de voormalige ABN/Amrobank en de Rabobank aan de Hoge Ham worden in totaal 16 woningen gebouwd.
Aan de straatkant, tussen de twee gebouwen - komt een appartementengebouw met 6 woningen; aan de achterkant is plaats voor 10 grondgebonden (patio)-woningen. Het bouwplan is ontwikkeld door De Bunte Vastgoed Zuid.
Door: Bernadette Klerx
Om de bouw mogelijk te maken moet wel het bestemmingsplan aangepast worden en daar is goedkeuring van de gemeenteraad voor nodig. Het aangepaste bestemmingsplan heeft al ter inzage gelegen; dat heeft één bezwaar opgeleverd. Het College stelt echter voor dit bezwaar ongegrond te verklaren. Donderdag 25 juni staat het voorstel op de agenda van de raadsvergadering.
achterdebanken1
Voor de locatie achter de bankgebouwen zijn de afgelopen jaren diverse ontwikkelmogelijkheden onderzocht. Zo waren er al eerder plannen voor woningen achter de Rabobank, maar die hebben niet tot concrete en haalbare resultaten geleid. De voormalige ABN/Amrobank is enkele jaren geleden verbouwd: op de begane grond zijn kantoorruimtes gemaakt en op de verdieping zijn twee appartementen gerealiseerd. In het Rabo-gebouw is de Rabobank en een administratiekantoor gevestigd. De Bunte Vastgoed BV heeft met de eigenaren van de gronden achter de banken overeenstemming bereikt over de overname van de grond.
achterdebanken2
Gecharmeerd
Het College is bijzonder gecharmeerd van de plannen. ‘De ligging van de locatie in het centrum en nabij voorzieningen maakt dat de locatie uitermate geschikt is voor de ontwikkeling van woningen. De vraag naar appartementen in het centrum is aantoonbaar groot en ook de patiowoning is een type woning waaraan in het centrum behoefte en vraag naar is,’ zo motiveert het College zijn voorstel aan de raad. Het College vindt verder dat het bouwplan ook mooi aansluit bij de plek aan de Hoge Ham 83,( de voormalige boerderij) waar eerder al zes woningen zijn gebouwd.
Parkeren
Parkeren gebeurt aan de achterzijde van de bankgebouwen en op het eigen terrein. Voordeel is dat het hele gebied straks beter wordt ontsloten. De bewoners van alle woningen kunnen straks langs de Rabobank eruit en zijn niet afhankelijk van het smalle pad tussen de bakkerswinkel en de vroegere ABN/Amrobank. ‘Er ontstaat een nieuw hofje, waarbij het voor de bestaande bewoners in het gebied mogelijk wordt om rond te rijden’, laat het College weten.
achterdebanken3
Ecologische quickscan: geen nadelig effect voor milieu
Tegen de aangepaste bestemming is wel één bezwaar ingediend door een omwonende. Die vindt dat het bouwplan onvoldoende rekening houdt met de privacy van omwonenden en dat het negatieve effecten heeft op het milieu. De locatie zou het leef- en rustgebied zijn van de rode eekhoorn en het fourageergebied van vleermuizen , twee beschermde diersoorten.
achterdebanken4
Volgens het College zijn er echter in de directe omgeving van het plangebied genoeg andere fourageergebieden voor de vleermuis, zoals de tuin rondom de parochie, het water tussen de Min. Aalberselaan en de Mgr. Schaepmanlaan, en de parkeerplaats bij de Jumbo. En met de rode eekhoorn valt het volgens het College ook wel mee. ‘Dat de rode eekhoorn in of nabij deze locatie is waargenomen, wil nog niet zeggen dat een vaste rust- of voortplantingsplaats aanwezig is’, zegt het College. Ze onderbouwt dat met de uitkomsten van een ecologische quickscan; die heeft uitgewezen dat er geen nadelige effecten voor het milieu optreden en dat in het plangebied geen vaste nest- rust- of verblijfplaatsen van deze beschermde diersoorten aanwezig zijn.