Aanvragen voor lintjesregen 2024 indienen voor 1 juli 2023

mei 23 2023, 16:21 Nieuws
lintjes23
Mensen met bijzondere verdiensten voor de samenleving kunnen in aanmerking komen voor een Koninklijke onderscheiding. Iedereen kan een ander voordragen voor deze blijk van waardering. Een aanvraag voor de Lintjesregen van 2024 kan tot uiterlijk 1 juli 2023.
Veel mensen kennen wel iemand die een lintje verdient, want overal in Nederland zetten mensen zich in voor onze maatschappij. Dit gebeurt meestal zonder eigenbelang en in alle bescheidenheid. Een Koninklijke onderscheiding is er voor mensen die zich op een bijzondere of uitzonderlijke wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving. U kunt daarbij denken aan: vrijwilligers die zich langdurig inzetten voor organisaties op het gebied van bijvoorbeeld sport, kunst, cultuur, kerkelijk leven, natuur, pleegzorg of openbare orde en veiligheid. mensen die hele bijzondere prestaties ten behoeve van de samenleving hebben geleverd in hun betaalde baan of een nevenfunctie die veel verder gaan dan wat van iemand kan worden verwacht.
Lintjesregen 2024
De meeste onderscheidingen worden toegekend tijdens de algemene gelegenheid ofwel: de Lintjesregen. In 2024 is de Lintjesregen op vrijdag 26 april. Het is ook mogelijk om in de loop van het jaar een verzoek in te dienen voor een onderscheiding. Dat kan bij een bijzondere gelegenheid, zoals een jubileum of afscheid. In zulke gevallen moet een verzoek minstens zes maanden voor de datum van eventuele uitreiking bij de burgemeester zijn ingediend.
Lintjes.nl
Meer informatie staat op: lintjes.nl Hier staat ook hoe inwoners iemand kunnen voordragen. Voor vragen kunnen inwoners contact opnemen met Annelies Schinkel van Kabinetszaken gemeente Dongen via telefoonnummer 14 0162 of via e-mail [email protected]