Plan voor 25 appartementen aan Bolkensteeg

Foto:

Als de gemeenteraad daarmee akkoord gaat, komen er 25 woningen aan de Bolkensteeg bij. Het gaat om een stuk grond dat nu nog niet bebouwd is, tussen Bolkensteeg 31 en 37.

De Bunte Vastgoed Zuid B.V. wil daar 25 appartementen gaan bouwen: 13 goedkope, 10 middelduur en 2 in de categorie ‘duur’. Ze worden verdeeld over twee woonblokken. Het College is enthousiast, want ‘met dit plan kunnen woningen worden toegevoegd waar veel behoefte aan is.’ Bovendien is de ligging (in de nabijheid van het centrum en een goede ontsluiting op de Bolkensteeg) zeer geschikt voor woningbouw, vindt het College.

Door: Bernadette Klerx

Bezwaren
Maar daar denkt niet iedereen zo over. Tegen het plan zijn een aantal bezwaren ingediend. Die gaan vooral over zorgen over toenemende verkeersdrukte en geluidsoverlast, aantasting van de privacy en klachten over de gebrekkige manier van communiceren met de projectontwikkelaar. Het inspraakproces zou onvoldoende en chaotisch verlopen zijn. Volgens het College heeft De Bunte het participatietraject van te voren met de gemeente besproken. Dat bestond uit een digitaal informatieplatform en een informatiebijeenkomst. ‘Dit is een gebruikelijke manier om buurtbewoners te informeren over nieuwe plannen. Daarnaast zijn
individuele kwesties in persoonlijke gesprekken tussen omwonenden en initiatiefnemer nader besproken en indien mogelijk aangepast’, legt het College uit.

Ook de vrees voor verkeersonveiligheid deelt het College niet zo. Op het stuk grond is genoeg ruimte om een goede ontsluiting op de Bolkensteeg te maken en voldoende parkeerplaatsen aan te leggen; de bestaande bomenrij kan dan ook nog worden behouden. Het College vindt ook dat de bouwstijl (twee losstaande appartementengebouwen) best goed past in de bouwkundige structuur van de Bolkensteeg. Daarnaast speelt ook mee dat er in Dongen veel vraag is naar appartementen. De Welstandcommissie heeft evenmin problemen met het ingediende plan.

Laatste woord aan gemeenteraad
Het perceel heeft nu nog de bestemming ‘tuin’ en om woningen te mogen bouwen moet de bestemming veranderd worden in ‘wonen’; daarover heeft de gemeenteraad het laatste woord. Als de raad het plan definitief heeft goedgekeurd, kunnen belanghebbenden nog binnen zes weken in beroep gaan bij de Raad van State. De gemeenteraad bespreekt de woningbouwplannen volgende week donderdag.


Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen