Ook dit jaar weer een vakantietas.

Foto:

Dit jaar gaat de Diaconie PKN Dongen-Rijen voor het 6e jaar op rij de landelijke Actie Vakantietas weer verzorgen. Vorig jaar hebben wij 288 tassen rondgebracht in Dongen en Rijen; 180 in Dongen en 108 in Rijen. We zijn met 60 tassen begonnen. Er is dus behoefte aan deze tassen voor kinderen die niet op vakantie kunnen.

En dat hebben de bezorgers ook gemerkt bij het rondbrengen van de tassen. Kinderen die heel blij zijn wanneer ze een tas mogen ontvangen; veel enthousiaste reacties kregen de bezorgers te horen en ook te zien. We gaan dit jaar de kinderen uit Oekraïne en de kinderen die in de Noodopvang in Dongen verblijven ook een vakantietas geven. Dus bovenop de kinderen uit Dongen en Rijen die in aanmerking komen voor een tas. Dit betekent dat wij in Dongen 245 tassen rondbrengen; in Rijen 115. Totaal 360.

Wij hebben de lijst met kinderen samengesteld uit de gegevens van Werkgroep Arm in Arm, Stichting Leergeld, Vluchtelingenwerk Dongen en Contour de Twern. Daarnaast hebben we gesprekken gehad met het Rode Kruis, werkzaam op de Noodopvang en weten we hoeveel kinderen woonachtig zijn op deze Noodopvang. Dit brengt het aantal dus op 245 kinderen in Dongen.

De Diaconie doet dit niet alleen. Ook dit jaar hebben we verbinding gezocht met diverse groeperingen in de Dongense – en Rijense samenleving. De oecumenische Werkgroep Arm in Arm heeft zich al vanaf het eerste jaar bij dit initiatief aangesloten. Hierin zijn alle kerken in Dongen en ’s- Gravenmoer vertegenwoordigd. Maar ook de Stichting Leergeld West-Brabant Oost (Dongen en Rijen), de Katholieke Parochie Heilige Geest Rijen, de gemeente Dongen en de gemeente Gilze-Rijen doen jaarlijks mee. Dit jaar doet voor het eerst ook Theek 5 mee die zowel in Dongen als in Rijen werkzaam is.

Het verbinden en verenigen van deze krachten maakt het mogelijk om ieder jaar weer een mooie gevulde vakantietas aan te bieden aan de kinderen in Dongen en Rijen die niet met vakantie kunnen. We staan alweer in de startblokken om ook dit jaar een mooie vakantietas samen te stellen. Mocht u ideeën hebben dan kunt u contact opnemen met [email protected] o.v.v. vakantietas of [email protected] of telefonisch met Harrie Broeders van de Werkgroep Arm in Arm Dongen 06-12218695

U bent uiteraard van harte uitgenodigd om ook een financiële bijdrage te leveren. U kunt het bedrag overmaken op rekeningnummer Diaconie PKN Dongen-Rijen: NL03ABNA 0470617055 o.v.v. vakantietas. Of rekeningnummer Werkgroep Arm in Arm NL55RABO0158820754 o.v.v. vakantietas. Wellicht kunnen we samen met elkaar voor de kinderen in Dongen en Rijen die het hard nodig hebben een fijne vakantie verzorgen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen