Ingezonden: Volkspartij Dongen: ‘Er staat weer veel op het programma, wij hebben er zin in!’

Foto:

Ingezonden door Volkspartij Dongen

Volkspartij Dongen: ‘Er staat weer veel op het programma, wij hebben er zin in!’

Het mei reces zit er weer op; tijd om aan het werk te gaan. Er zitten slechts twee maanden tussen het mei reces en het zomerreces. Toch is er genoeg te doen in deze twee maanden. De Volkspartij Dongen heeft er in ieder geval zin in en is klaar voor de komende weken.

Hoe krijgen we informatie?
In de maand mei zijn er verschillende informatieavonden, zowel lokaal als regionaal. Het is voor de Volkspartij Dongen heel belangrijk om aanwezig te zijn bij dergelijke momenten. Af en toe is het lastig te combineren voor de fractieleden vanwege werk en/of studie. Toch doen we er alles aan om aanwezig te zijn. Informatieavonden geven een beter beeld over de desbetreffende dossiers. Daarbij krijg je de mogelijkheid om met bijvoorbeeld inwoners of specialisten in gesprek te gaan over de onderwerpen. Hoe is een bepaald idee tot stand gekomen? Wat is de achterliggende gedachte? Bovendien zijn de inwoners van Dongen ook van harte welkom bij informatieavonden en kunnen wij, de raadsleden, gelijk kijken hoe inwoners tegenover bepaalde ideeën staan. De komende maand staat op 16 mei om 20:00 uur de informatieavond over de gebiedsvisie Glorieux gepland en op 30 mei een participatieavond over speeltoestellen.

Wat staat er op de agenda?
Naast de informatieavonden zijn er natuurlijk ook raadsvergaderingen. We beginnen met een reguliere opiniërende en besluitvormende raadsvergadering op 23 mei en 6 juni (aanvang 20:00 uur) met onder andere de onderwerpen kredieten scholen IKC Biezen en IKC ’s- Gravenmoer, gebiedsvisie Glorieux, woonzorgvisie Regio Hart van Brabant. Eind juni en begin juli komen er een paar bijzondere raadsvergaderingen aan. Hier gaan wij ons als raad buigen over de Jaarrekening, Bestuursrapportage en de Kadernota. De Jaarrekening geeft een overzicht van de financiële situatie en moet door de gemeenteraad worden vastgesteld. Bij de Bestuursrapportage legt het college van B&W (burgemeester en wethouders) een tussentijdse verantwoording af over de eerder vastgestelde begroting die ondertussen in de praktijk wordt toegepast. De Kadernota is een van de belangrijkste documenten van de gemeente. Daarin staat welke plannen er de komende jaren zijn en hoe die worden betaald. Er moeten belangrijke keuzes worden gemaakt, aangezien de uiteindelijk vastgestelde Kadernota de basis vormt voor de volgende begroting.

Kom jij langs tijdens onze maandelijkse praat op straat?
Kortom, er komen belangrijke weken aan voor de gemeenteraad. De Volkspartij Dongen is er klaar voor en staat open voor input van de inwoners. Heeft u input en/of ideeën over bepaalde thema’s in de gemeente Dongen? Zijn er gebeurtenissen die u graag wilt delen met een van onze raadsleden? Of bent u lekker aan het wandelen en heeft u zin in een kopje koffie of thee? Kom dan aankomende zaterdag 11 mei langs! De Volkspartij Dongen staat weer op straat met haar wel bekende Praat op Straat. We zijn te vinden bij het Looiersplein (Dongen) en tegenover de Geubel (’s-Gravenmoer) tussen 10:00 en 12:00. Tot dan!

Namens de fractie van de Volkspartij Dongen
Jorik Bosters (Foto: Jan Stads/Pix4Profs)

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen