Dongen wil beter inzicht in ‘gevoel van veiligheid’ van inwoners

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De gemeente Dongen gaat vanaf 2025 de subjectieve veiligheid meten via deelname aan de CBS Veiligheidsmonitor. Daarbij gaat het om plekken in Dongen, die misschien objectief gezien wel veilig zijn maar die inwoners toch als onveilig ervaren.

Dat gevoel van onveiligheid is nog nooit gemeten in Dongen, maar dat gaat nu dus veranderen. Dongen schaart zich daarmee binnen de regio Hart van Brabant in het rijtje van Tilburg, Goirle en Waalwijk. Die doen al langer mee aan dit onderzoek, dat om de twee jaar wordt gehouden. Het eerstvolgend onderzoek vindt plaats in 2025. De CBS Veiligheidsmonitor gaat over verschillende veiligheidsvraagstukken. Het kan gaan om verkeersveiligheid, maar ook om een veilige woon- en leefomgeving en bijvoorbeeld veiligheid rond cybercriminaliteit.

Door: Bernadette Klerx

De fracties van D66, CDA en de Volkspartij Dongen hadden bij de behandeling van de begroting in november al een motie ingediend over dit onderwerp. In eerste instantie hadden VVD en OVD nog zo hun twijfels. ‘Objectieve veiligheid is meetbaar, maar het begrip subjectief is voor iedereen anders, daarom klopt de motie niet’, zei OVD-raadslid Jan Kennekens. En ook de VVD stond aanvankelijk niet te trappelen. ‘Wij vinden het een vreemde motie. Je gaat nu beleid voeren op gevoel van mensen en dat is niet meetbaar en daar hebben wij wat moeite mee,’ verklaarde Perry Wens. Maar ondanks deze scepsis gaven zij uiteindelijk toch steun aan de motie.

De CBS Veiligheidsmonitor is een landelijk bevolkingsonderzoek naar veiligheid, leefbaarheid en slachtofferschap. Inwoners krijgen het verzoek om een vragenlijst in te vullen over o.a. de overlast en leefbaarheid in de buurt en het functioneren van de politie en gemeente. De CBS Veiligheidsmonitor wordt door een extern bureau uitgevoerd in opdracht van het Ministerie van Justitie en Veiligheid, Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS), gemeenten en politie. Voor Dongen is het belangrijk en noodzakelijk dat er zo’n 300 enquêtes afgenomen worden om echt een goed en representatief beeld te krijgen van de subjectieve veiligheid in onze gemeente. De
gemeente kan de enquête ook nog aanvullen met eigen vragen, maar dat kost dan wel extra geld.

Deelname aan de monitor gaat ongeveer tussen de € 5000 en € 8.000 per keer kosten. Die kosten kunnen al voor een deel betaald worden uit het geld dat Dongen in de begroting al gereserveerd heeft voor het thema ‘veiligheid’. Het College gaat de uitkomsten van het onderzoek ook gebruiken bij het opstellen van de jaarlijkse
begroting.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen