Ingezonden: ‘Onrealistische dromen en foutieve aannames over passantenhaven in Dongen’

Foto:

Ingezonden door D66 Dongen

Onrealistische dromen en foutieve aannames over passantenhaven in Dongen

We waarderen het vanuit D66 Dongen als een fractie in de gemeenteraad eigen initiatieven ontwikkelt. Initiatieven waarvan de intentie is om Dongen mooier en beter te maken. Maar we vinden het ook verspilling van tijd en geld als voor die initiatieven alle onderbouwingen en draagvlak ontbreken. Het initiatiefvoorstel voor een onderzoek naar een passantenhaven in Dongen is gebaseerd op onrealistische dromen en foutieve aannames.

Betreurenswaardig
In de gemeenteraad hebben we die argumenten breed gedeeld. Helaas was dat voor de coalitiepartijen geen reden om hun voorstel in te trekken, ondanks alle tegenargumenten van de oppositie en de geluiden uit de Dongense bevolking. Het haalbaarheidsonderzoek van minstens € 12.500,- komt er dus gewoon. We vinden dit betreurenswaardig. Drie redenen waarom dit verspilling is van tijd en geld:

  1.  Met een beetje eigen achtergrondonderzoek weten we al heel snel dat een passantenhaven in Dongen niet levensvatbaar is. Daar is geen duur onderzoek en tijd van ambtenaren voor nodig.
  2. De Dongense bevolking liet luid en duidelijk van zich horen, nadat het initiatiefvoorstel is gepresenteerd. Zij leggen prioriteiten bij het bouwen van genoeg huizen, het bouwen van fatsoenlijke nieuwe scholen en goede zorg.
  3. Dit haalbaarheidsonderzoek kost ambtelijke capaciteit, tijd en geld. Met de wankele basis die we op dit moment toch al hebben in Dongen, betekent dit vertraging voor andere processen.

Onderzoek: Wilhelminakanaal niet populair
We hebben gekeken naar het ‘Watersportonderzoek 2021’ van Waterrecreatie Nederland, dat in maart 2022 is verschenen. Daarmee is dit het meest recente onderzoek onderwatersporters en bij uitstek geschikt om een beeld te krijgen of een passantenhaven in Dongen kansrijk is. Uit dat onderzoek noemen we hier twee (van de vele) feiten. Als eerste scoort bij de watersportrecreant met een kajuitboot de vaarroute over de Brabantse en Limburgse kanalen het slechtst van alle binnenvaart routes in Nederland. En als ze dan al over het Wilhelminakanaal varen, dan verblijven ze in de passantenhavens in Tilburg of Oosterhout.

Verrassend is dit niet. Op deze route vaar je aan een stuk door over lange saaie rechte stukken, het ene bedrijventerrein na het andere passerend, met als extra handicap 11 sluizen en 16 ophaal- , hef- , of draaibruggen. Een nachtmerrie voor elke watersportrecreant! Als tweede en ook niet onbelangrijk is dat het aantal watersportrecreanten toeneemt, maar dat de doelgroep met een kajuitboot juist afneemt. En dat is nu precies de doelgroep voor een passantenhaven. Daarmee kloppen een aantal aannames in het inspiratiedocument van het CDA dus niet. De recreatieve vaart op het Wilhelminakanaal neemt niet toe en het is geen populaire tourvaartroute tussen Noord- en Zuid-Nederland, laat staan richting België of Frankrijk. En zo zijn er nog veel meer interessante feiten op te halen. Onder ander over passantenhavens in Oirschot en bij de Beekse Bergen, die inmiddels weer gesloten zijn.

83% Dongenaren stemt tegen
Vanuit de Dongense bevolking lijkt er ook geen draagvlak te zijn voor het initiatiefvoorstel van het CDA. Een recente poll van BN De Stem laat zien dat er van 255 respondenten 83% tegen een haalbaarheidsonderzoek naar de passantenhaven stemt. De talloze reacties die we horen via de social media of die ons op andere manieren bereiken zijn ook duidelijk. Daarin horen we argumenten over de hoeveelheid geld die we niet moeten stoppen in een passantenhaven, maar in andere prioriteiten. En in deze reacties zetten Dongenaren vraagtekens bij de toeristische aantrekkingskracht van de ligging van een passantenhaven. Met name de aansluiting op het centrum of de ‘ecologische zone’ wordt zwaar in twijfel getrokken.

Gemiste kans
Er is dus toch besloten om het haalbaarheidsonderzoek naar de passantenhaven te gaan uitvoeren. Ondanks alle tegengeluiden en het tegenstemmen van de oppositie. De meerderheid van de coalitiepartijen CDA en VPD zorgde hiervoor. De ‘passantenhaven’ blijft ons dus de komende tijd achtervolgen en afleiden van waar het in Dongen echt over moet gaan. De kans is gemist om een onrealistisch voorstel daadkrachtig aan de kant te leggen.

Meepraten?
Wilt u meepraten over dit onderwerp of over andere thema’s? Bijvoorbeeld over de behoefte aan ‘flex wonen’ of wat er nodig is in Dongen op het gebied van armoedebeleid? Aanstaande zaterdag 30 maart staan we weer tussen 12.00 en 14.00 op het Looiersplein en gaan we graag met u in gesprek. U kunt ons ook altijd bereiken via de social media (@D66_Dongen), of rechtstreeks per mail via [email protected].

De fractie van D66 Dongen, Gitta Glerum – Camfferman, Ulaș Kose, Marieke Schouten en Berry van Rosmalen (tijdelijke vervanger van Joeri de Jong).

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen