Duurzame energiebeheer voor bedrijven in Dongen

Foto: Pixabay License/geralt

Ingezonden In het hedendaagse bedrijfsleven is duurzaamheid niet meer weg te denken. Een cruciaal aspect hiervan is het effectieve beheer van energie. Energiemonitoring, aan de hand van een energiemonitoringsysteem, speelt hierin een sleutelrol. Het biedt bedrijven de mogelijkheid om hun energieverbruik nauwkeurig te volgen en te analyseren. Kansen voor energieoptimalisatie komen aan het licht en door daarop te sturen kunnen kosten worden bespaard en de ecologische voetafdruk worden verminderd.

Slimme gebouwtechnologieën
Slimme gebouwtechnologieën spelen een cruciale rol in het efficiënt beheren van energie binnen bedrijfspanden. Deze geavanceerde systemen maken gebruik van sensoren, automatisering en real-time gegevensverzameling om het energieverbruik te optimaliseren. Voorbeelden van slimme e- en w-installaties zijn intelligente thermostaten die de verwarming en koeling aanpassen op basis van aanwezigheid en weersvoorspellingen, evenals geautomatiseerde verlichtingssystemen die zich aanpassen aan natuurlijk licht en de activiteit in een ruimte. Het resultaat is een aanzienlijke vermindering van onnodig energieverbruik en lagere kosten. Bovendien dragen slimme gebouwtechnologieën bij aan een comfortabelere en productievere werkomgeving voor medewerkers, wat de algehele bedrijfsefficiëntie ten goede komt.

Duurzame energiebronnen
Het investeren in duurzame energiebronnen, zoals zonne-energie, biedt bedrijven aanzienlijke voordelen op zowel ecologisch als financieel gebied. Zonne-energie maakt gebruik van zonnepanelen om elektriciteit op te wekken uit zonlicht. Een van de belangrijkste voordelen van deze duurzame bron is de aanzienlijke kostenbesparing op de lange termijn. Hoewel de initiële investeringen hoog kunnen zijn, leidt zonne-energie tot aanzienlijk lagere energiekosten, aangezien de brandstof – zonlicht – gratis is. Bovendien dragen bedrijven die hun eigen duurzame energie opwekken bij aan het verminderen van de uitstoot van broeikasgassen, wat positieve milieueffecten heeft en hun bedrijfsimago verbetert.

Energiebesparing door gedragsverandering
Naast technologische oplossingen is het stimuleren van gedragsverandering binnen een organisatie essentieel. Medewerkers bewust maken van hun energiegebruik en hen aanmoedigen tot energiebesparende gewoontes draagt bij aan een aanzienlijke vermindering van het energieverbruik.

Eisen vanuit het bouwbesluit
Het Bouwbesluit in Nederland bevat specifieke eisen met betrekking tot energieprestatie en energiezuinigheid voor gebouwen. Deze eisen zijn bedoeld om de energie-efficiëntie van nieuwe en gerenoveerde gebouwen te verbeteren en dragen bij aan de algemene duurzaamheidsdoelstellingen. Enkele van de belangrijkste eisen vanuit het Bouwbesluit met betrekking tot energiebeheer zijn onder meer:

  • Energieprestatiecoëfficiënt (EPC): Het Bouwbesluit stelt eisen aan de maximale energieprestatiecoëfficiënt voor nieuwe gebouwen. Dit is een maatstaf voor de energiezuinigheid van een gebouw en bepaalt hoeveel energie een gebouw mag verbruiken per vierkante meter vloeroppervlak. Lagere EPC-waarden duiden op een hogere energie-efficiëntie.
  • Eisen aan isolatie en luchtdichtheid: Het Bouwbesluit bevat voorschriften met betrekking tot de isolatiewaarde van de gebouwschil, zoals de thermische isolatie van daken, muren en vloeren. Ook worden eisen gesteld aan de luchtdichtheid van gebouwen om warmteverlies te minimaliseren.
  • Energiezuinige installaties: Het Bouwbesluit vereist dat gebouwen worden uitgerust met energiezuinige installaties, zoals efficiënte verwarmings-, ventilatie- en airconditioningsystemen. Daarnaast worden eisen gesteld aan de verlichtingssystemen om energieverspilling te verminderen.
  • Duurzame energieopwekking: Het Bouwbesluit moedigt het gebruik van duurzame energiebronnen aan, zoals zonnepanelen en windturbines. Het kan eisen stellen aan de bijdrage van hernieuwbare energie in de totale energiebehoefte van een gebouw.
  • Energieprestatieberekeningen: Voordat een gebouw wordt gebouwd of gerenoveerd, moeten energieprestatieberekeningen worden uitgevoerd om te voldoen aan de eisen van het Bouwbesluit. Deze berekeningen beoordelen de verwachte energieprestatie van het gebouw op basis van ontwerp en specificaties.

Het naleven van de eisen vanuit het Bouwbesluit is essentieel om te voldoen aan de wettelijke normen voor energie-efficiëntie en duurzaamheid in de bouwsector in Nederland. Bedrijven die betrokken zijn bij bouw- en renovatieprojecten moeten zich bewust zijn van deze eisen en ervoor zorgen dat hun ontwerpen en bouwwerkzaamheden aan de gestelde normen voldoen.

De toekomst van energiebeheer
Met de voortdurende ontwikkelingen in technologie en een groeiend maatschappelijk bewustzijn van duurzaamheid, zal energiebeheer een steeds centralere rol innemen in de bedrijfsstrategieën. Bedrijven die nu investeren in duurzame energiebesparende oplossingen voor hun e- en w-installatietechniek positioneren zichzelf niet alleen als milieubewust, maar kunnen ook op lange termijn financieel voordeel behalen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen