ETZ oefent met succes grootschalige ramp

Foto: ETZ/Ellen den Ouden

Het was zaterdagochtend 2 december een drukte van belang op locatie Elisabeth van het ETZ (Elisabeth-TweeSteden Ziekenhuis) in Tilburg. Niet vanwege een echte ramp, maar omdat er een uitgebreide oefening was om het ziekenhuis voor te bereiden op eventuele noodsituaties. Dan moeten in korte tijd veel zwaar- en lichtgewonde patiënten worden opgevangen. Het verwerken en behandelen van de stroom patiënten verliep vlekkeloos tijdens deze oefening.

Het ETZ fungeert als traumacentrum voor heel Noord-Brabant en staat de klok rond klaar om in geval van nood een groot aantal slachtoffers zorg te kunnen bieden. De recente oefening betrof een scenario waarbij het ziekenhuis moest reageren op een grootschalig incident met meerdere slachtoffers, onder andere kinderen en zwangere vrouwen met schotverwondingen, door een schietpartij op een school.

ZiROP
Aan de oefening deden ruim 250 ETZ-medewerkers mee, van onder meer de spoedeisende hulp, de intensive care en de operatiekamers. Ook de afdelingen radiologie, beveiliging, communicatie en de polikliniek chirurgie namen deel. De focus lag op samenwerking, onderlinge communicatie en informatie-uitwisseling. “Deze oefening bood de mogelijkheid om het ZiROP, het Ziekenhuis Rampen Opvangplan, te trainen, te verbeteren en aan te scherpen”, blikt Patricia van Roessel terug. Zij is adviseur crisisbeheersing in het ETZ. Tijdens de simulatie werden tientallen fictieve patiënten snel en efficiënt opgevangen. Ongeveer 60 acteurs van organisatie 2-Rescue speelden vol overtuiging de rol van slachtoffers, om de noodsituatie zo realistisch mogelijk te benaderen. Dat ook kinderen mee speelden, maakte de oefening extra bijzonder.

Belang oefening
Sabine Klok, ook adviseur crisisbeheersing in het ETZ, benadrukt het belang van deze oefening: “Het is essentieel dat onze medewerkers weten hoe ze moeten handelen in crisissituaties. Als traumacentrum moeten we snel kunnen reageren en grote aantallen patiënten kunnen helpen.” Deze grootschalige oefening bood inzicht in verschillende aspecten, zoals het vergroten van kennis over de werking van de rampenmodule in het Elektronisch Patiëntendossier, de coördinatie met academische ziekenhuizen voor de opvang van kinderen, en het informeren van nieuwe medewerkers over hun taken en verantwoordelijkheden tijdens dergelijke noodsituaties.

 

Noodsituatie
De laatste vergelijkbare grote oefening in het ETZ vond plaats in 2018. Patricia van Roessel: “Door de omstandigheden rondom COVID-19 heeft het deze keer langer geduurd voordat zo’n oefening kon worden gehouden. Normaal gesproken wordt dit elke drie à vier jaar gedaan om de medewerkers op te leiden en de protocollen te actualiseren. De focus lag tijdens deze oefening op het optimaliseren van de opvangcapaciteit voor verschillende soorten slachtoffers en het versterken van de coördinatie met externe partijen, zoals hulpdiensten en andere ziekenhuizen, om in geval van een noodsituatie effectief te kunnen handelen”.

Beide adviseurs crisisbeheersing kijken met een tevreden gevoel terug de op ZiROP-oefening. “De protocollen werden goed en snel nageleefd en de samenwerking was prima. Dat werd ook bevestigd door de externe waarnemers. Uiteraard hebben ze ook wat kleine verbeterpunten geconstateerd, zoals de temperatuur in de ambulancehal, waar de patiënten werden opgevangen. Die punten pakken we nu op. Het was heel zinvol om zo te oefenen. En fijn om te weten dat we er klaar voor zijn als we ooit het ZiROP echt moeten toepassen.”

Foto’s: ETZ/Ellen den Ouden

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen