Jan Gerrits sr. Lid van Verdienste VV Dongen

Foto:

Tijdens de Algemene Ledenvergadering (ALV) van vrijdag 10 november 2023 is Jan Gerrits sr. benoemd tot Lid van Verdienste van voetbalvereniging Dongen. Uit handen van de voorzitter, John-Paul Verkooijen ontving hij de bijbehorende oorkonde en bos bloemen. De benoeming tot Lid van Verdienste is voorbehouden aan leden die zich op een bijzondere wijze voor VV Dongen hebben ingezet.

Onder groot applaus werd Jan Gerrits door alle aanwezigen gefeliciteerd. Temeer omdat iedereen in de kantine wist wat de inspanning is geweest die Jan in de afgelopen jaren heeft geleverd en nog levert. Nadat Jan als speler definitief besloot de sloffen niet meer aan te trekken heeft hij diverse functies binnen de club verricht. Een tijd heeft Jan in het bestuur gezeten en daar zijn aandeel geleverd. De belangrijkste taak die hij op zich nam was het opzetten van een sponsorcommissie. Hij verzamelde een aantal mensen om zich heen en haalde op deze manier veel nieuwe sponsoren binnen waar de club op de dag van vandaag nog veel plezier aan beleeft.

Een club kan niet zonder sponsoren en Jan wist op zijn persoonlijke wijze hier invulling aan te geven. Op het moment dat de selectie van VV Dongen zonder teammanager kwam te zitten, was Jan degene die deze taak op zich nam. Hij zou het voor een tijdje doen. Maar met zijn bezielende inzet en relatie die hij opbouwde binnen het team, had dit als gevolg dat Jan hier nog een periode aan vast plakte. Tot op de dag van vandaag doet Jan dit met verve en is hiermee een belangrijk onderdeel van de staf.

Als voorbereiding op het 100-jarig bestaan werd door het bestuur een beroep gedaan op Jan om de voorzittershamer op te pakken voor de Jubileum Commissie. Wie konden het bestuur het immers beter vragen. Dat hebben ze geweten. Meer dan 25 mensen, die onderdeel uitmaakten van diverse commissies, hebben VV Dongen een onvergetelijk 100-jarig bestaan bezorgd, waar  nog jaren over nagepraat zal worden

Kortom, Jan Gerrits sr. Lid van Verdienste, een vanzelfsprekendheid.

 

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen