In Memoriam van Peter van Hoppe

Foto:

Met diepe droefheid gedenken we het verlies van onze geliefde erevoorzitter, Peter van Hoppe. Peter is maandagavond, 30 oktober, op 80-jarige leeftijd vredig ingeslapen in het gezelschap van zijn vrouw, kinderen en kleinkinderen.

Peter zal voor altijd in onze harten voortleven als een ware toegewijde verenigingsman. Met meer dan 55 jaar trouw lidmaatschap van voetbalvereniging Dongen heeft hij buitengewone inzet getoond voor zowel de club als de Dongense gemeenschap. Onder zijn leiding is onze vereniging uitgegroeid tot wat ze vandaag is: een stabiele club waar plezier en sportieve ambitie hoog in het vaandel staan. Op dit moment speelt de club op hoog amateurniveau, en voor veel Dongenaren is de wekelijkse gang naar de wedstrijden een hoogtepunt. Peter heeft zich in verschillende functies, zoals onder andere (wedstrijd) secretaris, bestuurslid technische zaken, sponsorcommissie en voorzitter, uitzonderlijk verdienstelijk gemaakt. Vooral als voorzitter heeft hij vaak in cruciale en uitdagende momenten de voorzittershamer opgenomen en vandaar de titel Erevoorzitter VV Dongen.

In de laatste jaren was hij nog altijd een vertrouwd gezicht op de club, waar hij zich vooral ook op de achtergrond inzette voor allerlei hand- en spandiensten. Peter fungeerde als een belangrijke schakel en klankbord voor het bestuur en de vele leden. Het is overduidelijk dat Peter van onschatbare waarde is geweest, en zijn afwezigheid zal diep gevoeld worden. We zijn dankbaar dat Peter met ons het 100 jarig bestaan van zijn club heeft kunnen vieren.

We bieden zijn vrouw Mieke, Frank en Chantal en zijn kleinkinderen Lucas en Stijn, evenals al zijn vrienden en kennissen, onze oprechte steun en condoleances aan.
Peter zal altijd in onze herinneringen blijven voortleven, en we zullen hem nooit vergeten.

Met innige deelneming,
Bestuur VV Dongen

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen