Nieuwbouw IKC ’s Gravenmoer vertraagd door vleermuizen

Foto: Pixabay License/Salmar

De nieuwbouw van Integraal Kindcentrum (IKC) ’s Gravenmoer op sportpark ’t Wiel loopt flinke vertraging op. Er zijn vleermuizen aanwezig in gymzaal ’t Wiel, de plaats waar het nieuwe IKC moet komen.

En omdat vleermuizen beschermd zijn, mag de gymzaal niet zomaar gesloopt worden. De Omgevingsdienst moet daarvoor eerst ontheffing verlenen. De verwachting is dat die ontheffing op zijn vroegst in het voorjaar van 2024 verleend wordt. En dat betekent dat de nieuwe school ook later klaar is: op zijn vroegst in de zomer van 2025. En dat is volgens het College nog ‘de meest optimistische prognose’, want er kunnen nog andere onvoorziene ontwikkelingen ontstaan of bezwaren tegen de nieuwbouw ingediend worden. Daarnaast zijn er ook nog financiële consequenties. In een informatiebrief aan de gemeenteraad doet het College uitvoerig verslag van deze tegenvaller.

Door: Bernadette Klerx

Tijdelijke nestkasten voor vleermuizen
Het nieuwe IKC komt op sportpark ’t Wiel. De gymzaal, die al meer dan 40 jaar oud is, wordt gesloopt en opgenomen in het nieuwe IKC, zo is het plan. Maar om te mogen slopen, moeten eerst verschillende onderzoeken uitgevoerd worden, zoals een flora- en fauna-onderzoek. Dat onderzoek loopt nu en uit de tussentijdse resultaten is gebleken dat er vleermuizen zijn in de gymzaal. Dat betekent dat er maatregelen genomen moeten worden om de vleermuizen te beschermen zoals tijdelijke nestkasten. Het projectteam werkt er nu met man en macht aan om de vertraging zoveel mogelijk te beperken. Zo zijn nu al tijdelijke nestkasten opgehangen zodat de gewenningsperiode van minimaal 6 maanden zo snel mogelijk kan ingaan. Die tijdelijke nestkasten zijn bedoeld als alternatieve verblijfplaats voor de vleermuizen.

Financiële zorgen
De gymzaal zou eigenlijk rond deze tijd gesloopt worden; de bouw zou dan starten en de nieuwe school zou in het eerste kwartaal van 2024 klaar zijn. Maar deze planning is dus voorlopig met bijna een jaar opgeschoven. Daarnaast zijn er ook financiële zorgen. In december 2021 stelde de raad een krediet van ruim 5 miljoen euro beschikbaar voor de nieuwbouw van IKC ’s Gravenmoer. Maar die 5 miljoen is al lang niet meer genoeg om de oorspronkelijke plannen uit te voeren. De nieuwbouw kost nu al 14% meer, laat het College in de brief aan de raad weten. Er zijn al wel mogelijkheden voor kostenbesparingen in beeld maar of die daadwerkelijk te realiseren zijn, is nog niet duidelijk.

Meer meters?
Daarnaast zijn er nog een aantal nieuwe ontwikkelingen. De toekomstige gebruikers (onderwijs, kinderopvang en sport) willen dat er nog eens goed naar de plannen wordt gekeken en dan vooral naar de omvang van de nieuwe school (het aantal vierkante meters). De gebruikers geven aan dat er meer vraag naar kinderopvang is en meer vraag van verenigingen om gebruik te maken van de nieuwe gymzaal. Ook biedt basisschool De Wegwijzer sinds kort een deeltijdprogramma aan voor leerlingen die hoogbegaafd zijn (Explora). Het schoolbestuur kijkt of deze vorm van onderwijs binnen het aantal meters gerealiseerd kan worden.

Onduidelijk is nog of en in welke mate deze nieuwe ontwikkelingen invloed gaan krijgen op de omvang van de nieuwbouw en de financiële consequenties, want meer vierkante meters betekent ook meer kosten. Het is uiteindelijk aan de gemeenteraad om daar een beslissing over te nemen.

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen