Wandelpad tussen Olympia ’60 en Hertog Janveld verdwijnt: nieuw paadje bij Eagle Shelter

Foto: PixProfs/Jan Stads

Het zandpaadje tussen het Hertog Janveld en de velden van VV Olympia ‘60 gaat verdwijnen. Dat is althans het voorstel van het College aan de gemeenteraad. Daarmee kan Olympia ’60 zijn grote wens in vervulling laten gaan, namelijk de realisatie van één groot groen sportcomplex dat niet doorkruist wordt door een paadje met hekken.

Als ‘tegenprestatie’ voor de omwonenden wordt er aan de andere kant van sportpark Crispijn, tussen het veld van Olympia en de Eagle Shelter een nieuw paadje gecreëerd. Want ‘het paadje van Olympia’ heeft de afgelopen jaren meerdere malen geleid tot verhitte en felle discussies tussen omwonenden en de voetbalvereniging. Met deze oplossing lijkt de strijdbijl nu begraven.

Door: Bernadette Klerx

Splijtzwam
Het paadje tussen Olympia ‘60 en het Hertog Janveld is al jarenlang een splijtzwam tussen de vereniging en een deel van de omwonenden. Olympia ’60 is de afgelopen jaren flink gegroeid. En dat is heel mooi, maar leverde ook meteen een probleem op: een tekort aan velden. De voetbalvereniging had zijn oog dan ook al langer laten vallen op het Hertog Janveld. Voor Olympia ’60 zou het een zegen zijn als dat veld definitief aan hun sportpark toegevoegd kon worden.

Nieuw trapveldje
Tot dan toe was het Hertog Janveld een openbaar trapveldje dat erg populair was bij jongeren uit de (wijde) omgeving. Het mogelijk verdwijnen van het trapveldje viel toen al niet goed in de buurt en ook de politiek worstelde er mee. Verhitte discussies volgden en de raad nam zelfs in november 2020 een motie aan dat er een nieuw openbaar trapveldje moest komen en dat het wandelpad open blijft voor (buurt)bewoners. Inmiddels zijn we een paar jaar verder en ligt het nieuwe trapveldje er (in de driehoek tussen DVVC en VV Olympia ’60 ) en kan het ook gebruikt worden. Het Hertog Janveld is definitief in handen gekomen van VV Olympia ’60.

Hekwerken
Maar het volgende probleem diende zich al aan. Tussen de velden van Olympia ’60 en het Hertog Janveld ligt een wandelpaadje, afgezet met hekwerken en dat is niet echt handig voor een sportvereniging. Olympia ’60 wilde het paadje dus weghebben zodat ze van sportpark Crispijn één groot groen sportcomplex kunnen maken.

Hevige weerstand
Maar ook dat bleek heel erg tegen het zere been van een (beperkte) groep omwonenden. Die wilde het paadje koste wat kost behouden. Het zou volgens sommige buurtbewoners historische betekenis hebben en daarnaast intensief gebruikt worden door wandelaars en hondenbezitters om naar het kanaal te lopen.

Hoog oplopende emoties
De plannen van Olympia ’60 leverden dus hevige weerstand op bij een deel van de omwonenden , zo bleek duidelijk op een tumultueuze bewonersbijeenkomst vorig jaar, waarbij de emoties regelmatig hoog opliepen en de hakken diep in het zand werden gezet. Toch is daar het eerste voorzichtige zaadje geplant voor de oplossing zoals die nu gepresenteerd wordt. Want hoe tumultueus ook, aan het eind van die bewuste bewonersavond , was er toch een toenadering, zij het dan heel minimaal. In samenspraak met de gemeente besloot de voetbalvereniging opnieuw in gesprek te gaan met de omwonenden.

Toenadering
En dat is ook gebeurd. ‘Aanvankelijk was er veel weerstand vanuit een deel van de buurt (omwonenden) om het huidige wandelpad te verleggen. Online was er echter ook veel bijval voor het voorstel van de club. De club heeft vervolgens in kleiner comité met enkele buurtbewoners verder gepraat om mogelijke alternatieven af te tasten. Het bespreken van deze opties heeft de buurt en de vereniging meer met elkaar in contact gebracht, waardoor er over en weer meer begrip is ontstaan’, zo beschrijft het College in zijn raadsvoorstel het verloop van dit proces.

Beste optie
De gemeente heeft in totaal vier mogelijke oplossingen onderzocht: een paadje creëren tussen het Hertog Janveld en Atledo, een paadje tussen Olympia ’60 en Eagle Shelter, het huidige pad behouden of helemaal geen pad meer aanleggen. Al die mogelijkheden zijn getoetst op draagvlak bij de buurt, (technische) haalbaarheid en kosten. De optie voor een pad tussen Olympia ‘60 en de Eagle Shelter kwam daarbij als beste uit de bus. ‘Ook al is een deel van de buurt hier minder enthousiast over’, voegt het College hier meteen aan toe. Het zou te dicht liggen bij het pad tussen DVVC en de Eagle Shelter.

Weinig kosten en ruimte voor extra natuur
De oplossing die nu voorgesteld wordt, kost bijna niks. Olympia’60 kan de hekken voor een groot deel met zelfwerkzaamheid verwijderen om ze vervolgens op het nieuwe paadje weer te gebruiken. Dat nieuwe paadje is nu nog supersmal, maar ‘kan eenvoudig breder gemaakt worden en dat biedt ook weer meer ruimte voor extra natuur, zoals extra struiken, bloemen, kruiden en insecten’, laat het College weten.

Het voorstel wordt in de raadsvergadering van 11 mei besproken. Als de raad akkoord gaat, wordt het pad (na afloop van het voetbalseizoen) afgesloten. De hekken rondom het huidige pad worden gedemonteerd en hergebruikt bij het nieuwe pad.

Cookieinstellingen