Ingezonden: N629 opnieuw op de politieke agenda

Foto:

Ingezonden door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik

N629 opnieuw op de politieke agenda

Gebroken politieke beloftes, onteigeningen, weinig gevoel voor urgentie en stikstof-problemen. Allemaal zaken waardoor een veilige wegverbinding tussen Oosterhout en Dongen vertraagd wordt en fase 2 van de nieuwe N629 jaren vooruitgeschoven zal worden. Dit hoorden de massaal opgekomen belangstellenden op de door de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik in de Cammeleur georganiseerde informatieavond.

Onder de 120 aanwezigen waren veel gemeenteraadsleden uit Dongen en Oosterhout en een enkel Statenlid. Ook het College van B&W van Oosterhout was aanwezig in tegenstelling tot het college van Dongen. Als oproep aan de politiek, om een alternatief te onderzoeken dat beter is voor de bijzondere natuur tussen Oosterhout en Dongen en beter voor het verkeer, werd een Slotverklaring voorgelegd. Na afloop ondertekende een meerderheid van de aanwezigen deze verklaring. De Brabantse Milieufederatie sprak op de avond haar steun er voor uit. De Slotverklaring is ook gestuurd naar de gemeenteraden van de gemeente Dongen en Oosterhout, met de vraag deze verklaring te ondersteunen.

Op 17 februari bespreken Provinciale Staten de problemen rond de N629 op een speciaal belegde Themabijeenkomst. Daar wil de Vereniging Spaar de Duiventoren en het Blik samen met andere organisaties, de Statenleden informeren over de actuele stand van zaken. De stikstof-problemen hebben duidelijk gemaakt dat er een nieuwe politieke afweging moet worden gemaakt tussen de belangen van wonen, natuur, de boeren en de aanleg van wegen. Ook concurreert de N629 met veel andere – belangrijke – projecten. In de Slotverklaring wordt daarom gevraagd om een onderzoek in te stellen naar een alternatief tracĂ© dat aansluit op de al aangelegde fase 1 en dat op redelijk korte termijn gerealiseerd zou kunnen worden.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden om op vrijdag 17 februari mee naar het provinciehuis in Den Bosch te gaan via [email protected].

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen