Weer grimmige discussie in raad over rol van Energie Dongen

Foto:

Wethouder René Jansen en Energie Dongen gaan alsnog in gesprek over de invulling van het Energieloket.

Dat antwoordde de wethouder op vragen van de gemeenteraad. Vorige week ontstond er in de raad al flink wat ophef over de rol van Energie Dongen bij de toekomstige invulling van een Energieloket. De gemeente wil de samenwerking met Energie Dongen beëindigen en zelf een professioneel Energieloket opzetten. En dat viel bij met name D66 helemaal niet in goede aarde. ‘De vrijwilligers van Energie Dongen hebben de kennis en kunde en een uitgebreid netwerk. Waarom gaan we dan nu weer een eigen Energieloket opbouwen’, beet D66-raadslid Joeri de Jong de wethouder toe .

Door: Bernadette Klerx

Het onderwerp kreeg donderdag een vervolg bij de tweede avond van de begrotingsbehandeling. En dat leverde wederom een grimmige discussie op, waarbij D66 en de Ouderenpartij uitendelijk aan het kortste eind trokken.

D66: gooi geen kostbare tijd, en kennis weg
Deze twee partijen hadden een voorstel ingediend om in de begroting alsnog een bedrag van € 33.000 op te nemen voor de subsidie voor Energie Dongen, zodat ze door kan met het werk. Want volgens D66 en OVD is er helemaal niks mis met Energie Dongen en vervult deze organisatie haar rol uitstekend. ‘Laten we het kind niet met het badwater weggooien’, waarschuwde D66-raadslid Joeri de Jong. Met het beëindigen van de samenwerking met Energie Dongen wordt kostbare tijd, kennis en kunde weggegooid. Bovendien is het nog maar de vraag of de gemeente een eigen Energieloket kan opbouwen voor minder dan de € 33.000, die Energie Dongen nu krijgt.’

CDA: focus op gesprek, niet op geld
Maar volgens CDA-fractievoorzitter Stijn Sips, was dat niet de oplossing van het probleem. ‘Wij hebben begrepen dat de focus vooral ligt op het weer met elkaar in gesprek komen. Energie Dongen zit niet te wachten op geld, voor hen is het gesprek belangrijker dan geld,’ meende Stijn Sips. En in één adem diende hij samen met de Volkspartij Dongen, een motie in met de opdracht aan het College om weer met Energie Dongen aan tafel te gaan en ‘te onderzoeken hoe de vrijwilligers betrokken kunnen worden bij het professioneel Energieloket van de gemeente’. Maar daar geloofde D66 weer niks van. Joeri de Jong: ‘De gemeente Dongen heeft de deur dichtgegooid, ik heb niet de illusie dat dat nu ineens gaat veranderen. Energie Dongen heeft bovendien al een plan en een begroting, zij kunnen die taak echt beter uitvoeren dan wij.’

Weer rond de tafel
Wethouder Jansen deed ook nog een duit in het zakje en deed zijn best om opheldering te verschaffen. ‘ Voor de zomer hebben we een gesprek gehad met Energie Dongen over de uitvoering van het Energieloket. Daarin zijn we samen tot de conclusie gekomen dat onze wegen gaan scheiden. Maar ik heb gisteren een mail van de voorzitter gehad dat ze toch met ons in gesprek willen over het Energieloket en dat gesprek ga ik uiteraard graag aan.’ De wethouder liet er geen misverstand over bestaan wat het doel van de gemeente is. ‘Wij willen een professioneel loket en daar horen bijvoorbeeld ook prestatieafspaken bij. Er komt straks een meervoudige aanbesteding en Energie Dongen kan daar uiteraard ook op inschrijven.’

Belediging
Die motie van CDA en Volkspartij Dongen haalde mede dankzij de steun van de VVD een comfortabele meererheid. Dit tot grote frustratie van D66 en OVD. Want in die motie was ook
opgenomen dat het huidige Energieloket open moet blijven totdat het professionele loket in gebruik genomen wordt. En dat schoot bij D66 en OVD echt in het verkeerde keelgat.
‘Alweer een klap in het gezicht van de vrijwilligers. Ze mogen het klusje opknappen totdat er iets nieuws is en dan wordt er afscheid genomen’, zei een verbitterde Joeri de Jong. En ook OVD- raadslid Bas Evegaars had er geen goed woord voor over: ‘ Dit is een regelrechte belediging aan het adres van Energie Dongen’, oordeelde hij.

Reacties

Cookieinstellingen