Ingezonden: CDA gaat voor ‘minder ik, meer wij’ in de samenleving

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door CDA Dongen- ’s Gravenmoer

CDA gaat voor ‘minder ik, meer wij’ in de samenleving
„Juist de kracht van de samenleving moeten we, wat het CDA betreft, veel meer benutten. Wij kiezen voor minder ik, en voor meer wij. De samenleving vooropstellen door zeggenschap en verantwoordelijkheid te geven. Inwoners de ruimte geven voor eigen oplossingen in een coöperatieve samenleving.”, aldus CDA-fractievoorzitter Stijn Sips in zijn algemene beschouwing bij de eerste begrotingsbehandeling. Op de agenda stond de begroting 2023, met de titel ‘Niet sparen, maar helpen’. Een sluitende begroting met betere financiële kengetallen én waarin de woonlasten worden beheerst.

Bestaanszekerheid en solidariteit
Het gevolg van crisis na crisis is merkbaar in de samenleving. Bestaanszekerheid mag geen scheidslijn vormen in onze samenleving. Daarom is het CDA blij met het voorstel om een Steunfonds in te richten, waardoor inwoners, ondernemers, stichtingen en verenigingen kunnen worden ondersteund. In de begroting wordt voorgesteld om 0,5 miljoen euro beschikbaar te stellen aan dat Steunfonds.

Een krachtige samenleving
Crisissen laten ook de veerkracht van onze samenleving zien. Tal van maatschappelijke initiatieven worden opgetuigd of versterkt. Het CDA wil meer initiatieven in de samenleving een kans geven en zal daarom een voorstel doen om geld vrij te maken voor buurtinitiatieven.

Veel initiatieven zijn mogelijk door de inzet van stichtingen en verenigingen, en door onze lokale ondernemers. Maar ook zij hebben het moeilijk in deze tijden. Het college stelt een belastingverhoging (OZB) voor van 10% op niet-woningen. De CDA-fractie vindt dit ongepast en niet solidair naar die stichtingen, verenigingen en ondernemers. Het CDA wil het Steunfonds inzetten en deze OZB-verhoging eenmalig te compenseren.

Duurzaamheid
Het CDA kiest voor een samenleving die we door kunnen geven aan de volgende generaties. Ondanks onzekerheden, zoals aansluitingen op het energienetwerk, moeten we vanuit de Regionale energie- en klimaatstrategie (REKS) en Transitievisie warmte aan de slag. Het CDA vindt het belangrijk om ook in te zetten op kleinschalige initiatieven, zoals een klusblus. En we moeten waarderen wat er al is. Daarom maakt het CDA zich hard voor een waarderingscompliment voor de Zwerf-Afval-Pakkers.

De verduurzamingsopgave moet haalbaar zijn voor inwoners. Samenwerking is het sleutelwoord. De vrijwilligers van Energie Dongen geven al jaren advies en informatie in het Energieloket. Het college wil de samenwerking met Energie Dongen in het energieloket stoppen. De CDA-fractie vindt dat de vrijwilligers ook een rol moeten krijgen in het nieuwe energieloket. Daarom komt de fractie met een motie over de inzet van de vrijwilligers, en Energie Dongen, binnen het Energieloket.

Bouwen
Het CDA is blij met de voortgang om voldoende, en betaalbare, woningen te realiseren, zoals de inzet op flexwoningen, verruiming van de starterslening en de start met de woonzorgvisie. Een andere grote bouwopgave betreft de onderwijsgebouwen. Er wordt flink gewerkt aan de nieuwe scholen, maar hier en daar blijft ontevredenheid weerklinken. Er moet meer tempo gemaakt worden. Het belang van tijdige en juiste communicatie kan niet vaak genoeg benadrukt worden. Het CDA hoopt dat de uitspraak van de Raad van State, waarmee de bouwvrijstelling van tafel gaat, géén grote vertragingen oplevert voor onze bouwprojecten.

Aan de wegen in ’s Gravenmoer wordt ook gebouwd. De CDA-fractie is niet blij dat de aanpassing aan het ‘Geubelplein’ vergeten is in het investeringsplan. Daarom komen wij met een voorstel om het weer terug op te nemen in de plannen.

Het debat over de programmabegroting 2023-2026 wordt vervolgd op donderdag 10 november. De vergadering start om 20.00 uur in de raadzaal van het gemeentehuis. De publieke tribune is open en de vergadering kan ook digitaal worden gevolgd. Meer weten? Of de hele algemene beschouwing van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer teruglezen? Kijk dan op www.cdadongen.nl


Foto: Pix4Profs/Jan Stads

Reacties

Cookieinstellingen