Ingezonden: Taken van de gemeente onder de loep, zeker nu!

Foto:

Ingezonden door de Dongense VVD

Tijdens de vergadering van afgelopen donderdag stond het lang verwachte takendebat op de agenda. Tijdens de vorige raadsperiode heeft de Dongense VVD ingestemd met het takendebat vanwege de financiële situatie van de gemeente Dongen. Het is goed dat we als gemeenteraad af en toe kritisch naar de taken kijken van de gemeente en alles nog eens tegen het licht houden. De focus moet liggen op wat is goed voor Dongen, een gemeente die zich richt op haar kerntaken en die zo goed mogelijk uitvoert en dat op een financieel verantwoorde wijze. Voor sommige partijen is het takendebat niet meer nodig, maar wat ons betreft zorgen we ervoor dat we een stabiel huishuidboekje hebben zodat we in de toekomst geen drastische financiële ingrepen meer hoeven te doen.

Kritisch op alle taken
Waar zijn we als gemeente, van en hoe goed voeren wij taken uit? Waar liggen mogelijkheden voor meer burgerinitiatieven? Voor de Dongense VVD waren dit de kernvragen tijdens het debat. Voor ons zou het een takendebat zijn waarin alles bespreekbaar moet zijn: Geen dogma’s, geen wensenlijstjes. Wij betreuren het dan ook zeer dat zowel het CDA als de Volkspartij Dongen op voorhand al enkele discussies uitsloot, omdat dit niet in het coalitieakkoord staat. Maar het takendebat is wel degelijk in het coalitieakkoord afgesproken. Voor ons was dit onbegrijpelijk, hoe kun je in debat gaan over wat het beste is voor de gemeente als je op voorhand al zaken uitsluit? Het is erg jammer dat de coalitie partijen meer belang hechten aan de afspraken welke zij onderling maken dan dat men kritisch kijkt naar alle taken van de gemeente. Besturen is vooruitkijken en constant bijsturen. Het is erg jammer dat het veelbesproken taakdebat niet is aangegrepen om de financiële positie te versterken zodat we drastische beslissingen zoals tijdens de vorige raadsperiode niet nog eens hoeven te maken.

Blik op de toekomst
Wat de Dongense VVD betreft leren we van het verleden, kijken we met optimisme naar de toekomst, maar zien we ook de nodige uitdagingen om onze financiën op orde te houden. Met alle onderwerpen die nog komen gaan is het belangrijk om te besturen vanuit een visie. Wij zullen constructief-kritisch blijven op de keuzes van dit college, steeds met het belang van Dongen voorop. De keuze voor een 4e wethouder had niet onze voorkeur, maar wij gaven het college het voordeel van de twijfel. We verwachten dan wel dat de inwoners hierom beloond zullen worden. De wethouders zouden beter zichtbaar zijn, meer kennis hebben van hun dossiers en slagvaardiger optreden. Wat de Dongense VVD betreft mag hier nog wel een tandje bijgezet worden. Tijdens de vergaderingen hebben we nog te weinig van deze belofte waargemaakt gezien. Wanneer de beslissing van de nieuwe coalitie is om een bedrag ter grootte van 2 Maserati’s uit te geven verwachten wij hier ook een kwalitatieve uitkomst van.

Dongense VVD
Perry Wens & Frans den Broeder

Reacties

Cookieinstellingen