CDA en Volkspartij Dongen: ‘Geen uitbesteding groenvoorziening en afvalinzameling’

Foto:

De groenvoorziening en de afvalinzameling worden niet uitbesteed, maar blijven gewoon in eigen beheer van de gemeente. Volkspartij Dongen en CDA weigerden mee te gaan in een verzoek van D66, VVD en de Ouderenpartij om die mogelijkheid toch eens te onderzoeken.

‘Dat levert alleen maar onrust op bij de werknmers en het is maar de vraag of het haalbaar is en of het een kostenvoordeel oplevert ’, liet het College bij voorbaat al weten. En daar sloten de ‘regeringspartijen’ CDA en Volkspartij Dongen zich meteen bij aan. Het CDA liet er geen misverstand over bestaan: ‘Het staat niet in ons coalitieakkoord en daarom gaan wij hier niet in mee’, liet fractievoorzittter Stijn Sips resoluut weten.

Door: Bernadette Klerx

Kans
D66-raadslid Joeri de Jong dacht daar heel anders over. ‘Waar baseert u op dat zo’n onderzoek tot onrust zou leiden. Wij hebben heel andere signalen ontvangen. Wij hebben gehoord dat het lastig is de roosters rond te krijgen en dat uitbesteden juist als een kans wordt gezien om tot een oplossing te
komen.‘ Maar daar had wethouder René Jansen een heel ander beeld van. ‘Wij krijgen nu al concrete vragen van medewerkers die willen weten wat er met hen gaat gebeuren. Maar wij staan voor onze mensen.’

Eigen beheer
En daar waren CDA en Volkspartij Dongen het roerend mee eens. ‘Als we groenvoorziening en afval in eigen beheer houden, dan biedt dat ook werkgelegenheid. Een onderzoek kost ook nog eens veel geld en bovendien is uitbesteding het eerste jaar vaak goedkoper, maar daarna niet meer’, zo
betoogde CDA-raadslid Chris den Boer. En ook Iris Vermeulen van de Volkspartij zag uitbesteding helemaal niet zitten. ‘Wij zijn geen voorstander van een onderzoek. Wij hebben het volste vertrouwen in onze medewerkers van de buitendienst.’

Onbegrip
En dat leidde weer tot onbegrip bij VVD-raadslid Perry Wens: ‘Is de vrees voor onrust dan een reden om maar geen onderzoek te doen. In het bedrijfsleven gebeuren zulke dingen aan de lopende band. Ik snap de reactie van het CDA en de Volkspartij Dongen werkelijk niet. Waarom zijn ze zo tegen eenonderzoek? Het is nou juist de essentie van dit debat dat we kijken wat voor de gemeente het beste is, maar nu zeggen CDA en Volkspartij op voorhand al dat ze tegen zijn.’ Jan Kennekens van de Ouderenpartij deed er nog een schepje bovenop. ‘ Volkspartij Dongen en CDA gaan uit van aannames en niet van feiten; een onderzoek kan die feiten juist wel geven en daaruit kunnen we weer leren hoe we met problemen om kunnen gaan.‘

Onderzoek
In de jaren 2012-2014 is al eens overwogen om over te gaan tot uitbesteding van de afvalinzameling en het groenonderhoud. Op basis van onderzoek is toen besloten om dat niet te doen en in plaats daarvan juist te gaan investeren in materiaal en medewerkers van de buitendienst. Een onderzoek naar uitbesteding van afval en groenvoorziening zou nu zo’n € 70.000 kosten. Maar dat was het volgens D66-raadslid Joeri de Jong wel waard. ‘Ja het kost inderdaad geld, maar de continuïteit behouden in de afvalinzameling en groenvoorziening is ook heel belangrijk ‘.

Reacties

Cookieinstellingen