Dongense VVD: ‘Blijven aanmodderen met de Cammeleur…’

Foto:

Ingezonden door de Dongense VVD

Afgelopen raadsvergaderingen was de Cammeleur weer het onderwerp van gesprek. Een rapportage van de externe adviseur die én te laat met de raad is gedeeld én bovendien een
nieuwe koers adviseert voor de Cammeleur was voor de Dongense VVD reden genoeg om kritische vragen te stellen aan de wethouder en hem te vragen wanneer we eindelijk eens
resultaat mogen verwachten.

Commitment van de partners…
Tijdens de raadsvergadering werd steeds gezegd dat alle Cammeleur partners het eens moeten zijn alvorens er aan de slag zal worden gegaan. De wethouder loopt op eieren bij de
huidige partners en gaf aan dat er ‘in twee jaar tijd veel is gedaan’. Wij concluderen dat er niks concreets is bereikt en dat we nog steeds geen succesvolle Cammeleur hebben. Een
nieuw rapport met een nieuwe koers zou de doorbraak moeten zijn. Maar hoe ga je een wedstrijd winnen wanneer spelers al jaren problemen en spanningen onderling hebben? Hoe kun je spreken over commitment en samenwerking wanneer een partij op voorhand niet kan beloven of men wel of niet wil meedoen. Dit betekent dus dat jouw wensen moeten doorgaan voordat je aan het werk gaat… Dat noemen wij geen commitment, dat heet dwang. Dat is niet in het belang van de Cammeleur en zeker niet in het belang van ons als
inwoners.

Een Cammeleur dat staat
De externe adviseur heeft een alternatieve koers voorgesteld die de angel uit het probleem moet halen. De Dongense VVD is van mening dat op basis van die koers een neutrale aanpak moet wordt uitgewerkt gericht op de toekomst. Er moet gekeken worden naar wat het beste is voor de Cammeleur en niet naar wat één partner het beste uitkomt. De gemeente heeft voor haar inwoners fors geïnvesteerd in wat de huiskamer van Dongen had moeten zijn. Jaarlijks worden er tonnen aan subsidies aan de Cammeleur partners verstrekt. Maar wanneer er een opdracht uitgevoerd moet worden, wordt er aangemodderd en ruzie gemaakt. Men vraagt zich eerst af of ze zich wel willen committeren aan een nieuwe koers. En dit terwijl de partners in 2020 zelf niet in staat waren om een nieuwe koers uit te zetten en daarop de opdracht hebben teruggegeven aan de gemeente. Voor de Dongense VVD is dit een voorbeeld van een gebrek aan verantwoordelijkheid. Een partner zonder verantwoordelijkheidsgevoel en commitment is geen partner. We moeten bouwen aan de toekomst en niet bezig zijn met ruziënde partners en afvinken van wensenlijstjes.

Laatste kans.
Voor de Dongense VVD is de maat vol en wij geven de wethouder een laatste kans. We eisen dat de wethouder voor het einde van dit jaar een concreet plan heeft en dit jaar nog de
eerste stappen zet om het nieuwe concept van de Cammeleur vorm te geven. Wij verwachten dat iedereen haar verantwoordelijkheid neemt en gewoon eens aan de slag gaat. De Cammeleur moet het succes worden wat altijd beoogd is, het succes wat het altijd had moeten zijn, en wat ons betreft het succes dat het al had kunnen zijn.

Perry Wens & Frans den Broeder
Dongense VVD

Reacties

Cookieinstellingen