Begroting 2023: Even niet sparen, maar helpende hand bieden aan inwoners

Foto: Pixabay License/Bru-nO

‘Met deze begroting willen wij onze inwoners de helpende hand bieden. We hebben te maken met ongelooflijk veel crises en daarom hebben we financiële ruimte gemaakt om snel, flexibel en daadkrachtig te kunnen helpen. Niet sparen, maar helpen is het uitgangspunt van deze begroting.’

Deze ferme woorden sprak burgemeester Marina Starmans bij de presentatie van de begroting voor 2023. Er wordt een extra budget van € 500.000 vrijgemaakt om inwoners, ondernemers en verenigingen te kunnen helpen. Daarnaast wordt er ook een steunfonds van € 250.000 opgetuigd; dat geld komt van de resterende coronagelden die de gemeente van het Rijk kreeg. De woonlasten stijgen niet of nauwelijks. Met o.a. die maatregelen hoopt het College de pijn voor veel mensen te verzachten en de samenleving vitaal te houden. Daarnaast wordt ook nog ingezet op een aantal nieuwe ontwikkelingen.

Door: Bernadette Klerx

Mensen zijn belangrijker dan spaarpot
Met deze begroting zet het College een trendbreuk door. Lag de focus de afgelopen jaren vooral op het weer op peil brengen van d spaarpot, nu kiest ze heel duidelijk de mensen. Wethouder René Jansen van Financiën: ‘Dat kan nu ook. We hebben nu een solide begroting en dat is echt wel een verschil met enkele jaren geleden. Toen moesten we onze reserves aanspreken. Nu ziet het er heel anders uit. We hebben een sluitende begroting voor 2023 en voor de jaren daarna zelfs een overschot. We kunnen dus helpen, en dat doen we dan ook. Mensen zijn nu belangrijker dan de spaarpot’.

In de vorige raadsperiode was afgesproken om ieder jaar € 500.00 in de spaarpot te stoppen om zo het huishoudboekje weer te spekken. Maar in deze onzekere tijden waarin we van de ene crisis in de andere rollen, vindt het College het niet gepast om nu geld op te potten, terwijl inwoners het zo zwaar hebben. Woonlasten meer in evenwicht: OZB voor bedrijven fors omhoog. Daarom is ook alles op alles gezet om de woonlasten in toom te houden. De afvalstoffenheffing en rioolrechten worden niet verhoogd. De OZB- tarieven worden meer in evenwicht gebracht met het landelijk gemiddelde.

In Dongen ligt het tarief voor woningeigenaren boven het landelijk gemiddelde en het tarief voor eigenaren van niet-woningen (bedrijven, clubhuizen etc.) juist onder het landelijk gemiddelde. Dat wil het College meer in evenwicht brengen en dat betekent concreet voor de situatie in Dongen dat het OZB-tarief voor woningeigenaren bijna niet stijgt( minder dan 1%). en dat eigenaren van niet-woningen juist meer gaan betalen. Voor hen stijgt de OZB met ruim 10%.

Armoede: gemeente biedt hulp bij rondkomen
Wethouder Ankie de Hoon kondigde een vernieuwing van de armoedebeleid aan. ‘ Door de huidige crisis komen steeds meer gezinnen in de problemen, ook mensen die zelf nooit hadden gedacht dat ze in de problemen zouden komen.Die signalen krijgen wij nu. In deze begroting hebben we gekozen voor hulp op korte termijn, maar er is een nieuw armoedebeleid in de maak zodat we ook voor de langere termijn een gedegen en goed doordacht plan hebben. We helpen ook niet alleen met geld, maar ook met bijvoorbeeld communciaie. Op onze website hebben we een aparte knop aangemaakt voor ‘hulp bij rondkomen’. Daarin staan alle regelingen en mogelijkheden bij elkaar. We willen het de mensen zo gemakkelijke mogelijk maken om toegang te krijgen tot allerlei regelingen. Volgens de wethouder is ook in Dongen de toename van mensen die het financieel moeilijk hebben zorgelijk, ‘maar gelukkig zitten we nog onder het landelijk gemiddelde.’

Speerpunten
Naast hulp bieden heeft het College voor zichzelf ook nog een aantal speerpunten voor 2023 op het lijstje gezet.

Woningbouw : flexibele woonvormen
Volgend jaar al moet de schop in de nieuwbouwlocatie aan de Noorderlaan, die de naam Noorderbunder mee heeft gekregen. Daarin wordt in ieder geval ruimte gemaakt voor flexibele woonvormen voor diverse doelgroepen. Wethouder Kees de Jong: ‘Flexibel bouwen geeft meer mogelijkheden om sneller en beter in te springen op woningbehoeftes en dat is in de huidige markt wel nodig. Want we willen kansen bieden voor onze jongeren en starters, maar we moeten ook zorgen voor de opvang van arbeidsmigranten en statushouders.’

Onderwijs: niet vertragen
De onderwijshuisvesting blijft ook in 2023 een speerpunt. Wethouder Denise Kunst liet er geen misverstand over bestaan. ‘In 2023 wordt gestart met de bouw van de IKC’s J.J. Anspachschool, Beljaart en ’s Gravenmoer. Daarnaast starten de voorbereidingen voor IKC De Biezen. We moeten nog wel even kijken hoe we dat gaan aanvliegen nu de Noorderpoort is gesloten. Maar we willen zeker niet vertragen, dat is absoluut niet de bedoeling.’

Veiligheid
Burgemeester Marina Starmans kon verder nog melden dat het College ook in 2023 fors blijft inzetten op bestrijding van ondermijning, ‘ook al is dat een strijd die we altijd zullen blijven voeren’. Daarnaast wordt ook extra ingezet op het voorkomen en verminderen van overlast in de openbare ruimte, een probleem dat de laatste jaren steeds groter is geworden.

Vertrouwen in politiek
Burgemeester Starmans sloot de presentraite van de begroting af met een persoonlijke noot: ‘Ik hoop dat we in 2023 het vertrouwen van de burger in de politiek gaan terugwinnen. Voor het eerst zijn we met de opkomst voor de gemeenteraadsverkiezingen dit jaar onder de 50% gebleven en dat baart me toch wel zorgen.’

Reacties

Cookieinstellingen