Verkeersperikelen leiden tot vragen in de gemeenteraad

Foto:

Het vragenhalfuurtje van de gemeenteraad stond donderdag vooral in het teken van verkeersperikelen. In Dongen wordt momenteel op diverse plekken aan de weg gewerkt en dat zorgt bij inwoners voor een mix van overlast en ergernis. Diverse politieke partijen stelden er dan ook vragen over.

Door: Bernadette Klerx

Doolhof
De VVD vergeleek de huidige verkeerssituatie in Dongen met een doolhof. ‘Momenteel is het haast niet mogelijk om van A naar B te gaan zonder het tegenkomen van wegwerkzaamheden’, merkte raadslid Perry Wens op. ‘Waarom worden alle werkzaamheden op hetzelfde moment uitgevoerd? Op die manier ontstaat een situatie die niet echt weggebruikersvriendelijk is en zelfs gevaarlijke situaties kan veroorzaken. Kan er in de toekomst een betere spreiding van wegwerkzaamheden komen zodat Dongen niet verandert in een bouwput of doolhof?

Ook de Volkspartij Dongen had geconstateerd dat er als gevolg van de afsluiting van de rotonde Gasthuisstraat, de kruising Wilhelminastraat en de Hoofdstraat in ’s Gravenmoer grote omleidingen zijn met vaak onduidelijke bewegwijzering voor de omleidingsroutes. Kan die bewegwijzering gecontroleerd worden zodat men niet van de ene omleiding naar de volgende wordt gestuurd? , vroeg raadslid Frits Klijs.

Wethouder Rene Jansen erkende dat de vele omleidingen de afgelopen weken voor veel mensen onduidelijk zijn geweest, maar dat de omleidingen op zich goed waren. ‘Natuurlijk hebben we vantevoren gekeken naar de omleidingsroutes en daarin was geen overlap, Ze sluiten ook goed op elkaar aan, maar we hebben inmiddels wel begrepen dat dat voor veel mensen toch onduidelijk was. De werkzaamheden worden uitgevoerd volgens een jaarplanning, we wisten ook dat deze werkzaamheden zouden samenvallen. De vele tijdelijke maatregelen geven overlast voor de weggebruiker en kunnen daarom onvriendelijk overkomen, maar als iedereen zich aan de omleidingsroutes houdt, hoeven er geen onveilige situaties te ontstaan. In de toekomst gaan we er wel nadrukkelijker op letten dat er niet tegelijkertijd werkzaamheden op belangrijke ontsluitingswegen plaatsvinden. En de bewegwijzering zullen we ook nog eens goed controleren op eventueel onduidelijkheden.’

Lage Ham
Het CDA vroeg nog aandacht voor de situatie in de Lage Ham. ‘Wij hebben signalen ontvangen van inwoners over verkeersonveilige situaties in de Lage Ham’, meldde Marjolijn Diepstra. Het gaat dan vooral om te hard rijden. ‘Door de vele tijdelijke maatregelen is er ergernis onder de weggebruikers en omrijden is ook lastig.Dan ontstaan er hinderlijke situaties en dat heeft weer effect op het verkeersgedrag. Boa’s zijn er extra alert op en indien nodig wordt er ook gehandhaafd’, was het antwoord van wethouder Jansen.

Fietspad bij sportzone
Tenslotte was er ook nog een vraag van de Volkspartij Dongen over de onderhoudsstaat van het fietspad langs de sportzone vanaf Atledo tot aan de Hertog Janstraat. ‘ Bij Atledo is de baan vervangen. Tijdens de werkzaamheden hebben er rijplaten op het fietspad gelegen. Vóór deze werkzaamheden was het pad al niet zo goed, maar nu nog minder. Er zijn veel spleten en scheefliggende stoeptegels. Hier fietsen veel kinderen maar ook senioren en dat is dan niet echt veilig. Wordt dit nog in orde gemaakt’, wilde Frits Klijs weten. ‘De wethouder was bekend met het probleem. ‘Ja, het klopt inderdaad dat de kwaliteit van het fietspad niet goed is en ja, het wordt in orde gemaakt. Het eerste deel van het fietspad, vanaf Crispijnhof tot Atledo hebben we al aangepakt. Met het stuk tussen Atledo en de Hertog Janstraat hebben we bewust gewacht totdat de renovatie van de baan van Atledo was afgerond. Dat stuk gaan we nu herstraten en dat gebeurt begin 2023. Tot die tijd houden we het fietpad veilig door o.a. de voegen te vullen.’

Reacties

Cookieinstellingen