Vragen in raad over hinder van bomen bij zonnepanelen, afvalbakken en milieupas

Foto:

De VVD heeft in de gemeenteraad vragen gesteld over mogelijke hinder van bomen in relatie tot zonnepanelen.

‘Wij ontvangen verschillende berichten van inwoners over de stand en ontwikkeling van bomen die de opbrengst van zonnepanelen verminderen. Of over bomen die dusdanig in de weg staan dat zonnepanelen op het dak niet rendabel zijn. Wat is het beleid van de gemeente over dit vraagstuk’, wilde raadslid Perry Wens weten. Wethouder René Jansen was niet helemaal onbekend met dit probleem en kon het raadslid ook wel vertellen hoe de gemeente daarmee omgaat.

Door: Bernadette Klerx

‘Er wordt inderdaad regelmatig hinder gemeld van bomen in relatie tot zonnepanelen.’ Wij handelen dan volgens ons bomenbeleidsplan. En het uitgangspunt daarbij is dat bestaande bomen behouden blijven, een boom gaat altijd voor zonnepanelen. Bij nieuwbouw wordt wel meteen rekening gehouden met de aanwezigheid van zonnepanelen en als straten heringericht worden, kijken we in hoeverre bomen gekapt of gesnoeid kunnen worden’, aldus de wethouder die er meteen aan toevoegde dat er een nieuw bomenbeleidsplan in de maak is. ’En daarin wordt dieper ingegaan op dit vraagstuk’.

Afvalbakken in centrum overvol
Het CDA had vragen over de overvolle afvalbakken in het centrum. ‘Wij ontvangen signalen vanuit de achterban over volle afvalbakken en – containers in het centrum van Dongen. Wat gaat u daaraan doen, ’ wilde raadslid Coert van Os weten. Het signaal was ook voor de wethouder niet nieuw. De bakken worden twee keer per week geleegd, op de maandag en vrijdag. De afgelopen drie maanden hebben wij 10 meldingen ontvangen over te vole afvalbakken. We zien vooral een toename op de maandag na de weekmarkt. Voorlopig gaan we daarom even bij wijze van proef op de dinsdag en vrijdag legen. Kijken of dat wat oplevert.’

Toegangscontrole milieustraat
VVD-raadslid Frans den Broeder was benieuwd naar de stand van zaken rondom de toegangscontrole bij de Coolhof. Sinds 13 september moet iedere Dongenaar een druppel of pasje bij zich hebben om toegang te krijgen tot de milieustraat. Hiermee wil de gemeente vorkomen dat mensen of bedrijven van buiten Dongen hier hun afval komen storten. ‘Hoe gaat de gemeente om met controle in de milieustraat? Hoe voorkomen we misbruik van de pas aangezien die niet op naam staat?’

Wethouder Jansen wist te melden dat de eerste prille bevindingen met het pasjessyteem positief zijn. Het merendeel van de bezoekers heeft het pasje of de drupel bij zich bij bezoek aan de Coolhof. Een enkeling is de afgelopen weken teruggestuurd om het vergeten pasje op te halen. En ja, we hebben ook mensen weggestuurd, omdat ze niet in Dongen woonden. Maar misbruik is nooit helemaal te voorkomen.

De meeste bezoekers hebben nog wel instructies aan de poort nodig voor het aan-en afmelden met de pas of druppel. Maar onze medewerkers merken dat bezoekers na die uitleg de volgende keer soepel de aan-en afmeldzuil weten te vinden. Aan het eind van dit jaar heb ik meer cijfers over de ingezamelde hoeveelheden afval.’

 

Reacties

Cookieinstellingen