Raad kibbelt over invulling Dorpsteam: ‘hoofdlijnen zijn te vaag’

Foto:

Het is nog veel te onduidelijk op welke manier een Dorpsteam invulling moet krijgen. De kaders, zeg maar de hoofdlijnen, daarvoor zijn nauwelijks uitgewerkt en daardoor kan de gemeenteraad zijn controlerende taak niet goed uitoefenen.

Dat vindt althans een deel van de gemeenteraad: VVD, Ouderenpartij voor Dongen (OVD) en D66 vonden daarom dat het voorstel om de kaders vast te
stellen voor een Dorpsteam nog lang niet rijp was voor besluitvorming. ‘U vraagt ons om kaders vast te stellen, maar welke dan’, vroeg D66-raadslid Joeri de Jong zich vertwijfeld af. Zijn voorstel om eerst de kaders beter uit te werken en dan pas te besluiten, kreeg alleen de steun van VVD en OVD. De coalitiepartijen CDA en Volkspartij Dongen hadden minder moeite met het gebrek aan kaders, ook al leek het CDA daar aanvankelijk anders over te denken.

Door: Bernadette Klerx

Dorpsteam: zorg dichter bij de mens
Een Dorpsteam moet de zorg in de toekomst dichter bij de mens brengen. In zo’n team werken maatschappelijke en sociale organisaties intensief samen met als doel om zo snel mogelijk de juiste hulp op de juiste plaats te krijgen. Normaliseren is daarbij het sleutelwoord. En dat betekent dat er niet voor alles altijd maar professionele hulp nodig is. We moeten leren accepteren dat het soms even wat minder gaat in het leven, is het idee. De vaste Dorpsteampartners in Dongen zijn tot nu toe: Maatschappelijk Werk, ContourdeTwern, Mee en Stichting Welzijn Ouderen Dongen.

Vraagtekens
Dat er een Dorpsteam moet komen, dat stond niet ter disccusie. Dat juichten alle partijen van harte toe. Maar het feit dat de gemeente geen deel uitmaakt van het Dorpsteam , riep bij met name de oppositiepartijen D66, OVD en VVD al de nodige vraagtekens op. Maar nog meer vraagtekens zetten zij bij het ontbreken van de hoofdlijnen in de notitie, die wethouder Denise Kunst naar de raad had gestuurd.

Waar blijft de regie van de gemeente?
‘Helaas is deze notitie niet de uitwerking waarop we gehoopt hadden’stelde D66-raadslid Joeri de Jong teleurgesteld vast. Wij vinden dat de regie bij de gemeente moet blijven, maar hoe kan dat als de gemeente geen deel gaat uitmaken van het Dorpsteam. De kaders zijn niet helder en duidelijk omschreven. En er is ook te weinig inzicht in de financiële uitwerking . Dit voorstel roept meer vragen op dan het beanwoordt,’ was zijn conclusie. VVD-raadslid Frans den Broeder kampte met hetzelfde probleem, ‘Waar zeggen we ja tegen als we dit goedkeuren’, vroeg hij zich hardop af. ‘Nogmaals, wij zijn groot voorstander van een Dorpsteam en de visie op normaliseren, maar ook wij zijn bezorgd over de regie van de gemeente.’

D66: eerst beter uitwerken
Het voorstel van D66 om de notitie eerst beter uit te werken, kreeg meteen de steun van OVD en VVD en aanvankelijk ook van het CDA, want ook die partij had nogal wat vraagtekens bij de notitie. ‘ Er ontbreken nog een aantal kaders en daardoor is het moeilijk om in dit stadium zo’n belangrijke beslissing te nemen zonder dat deze informatie aanwezigis. Wij willen die informatie eerst toegevoegd hebben voordat er een beslissing wordt genomen’ sprak Daniëlle Asin ferm.

Wethouder: we kunnen sturen, controleren en bijsturen
Wethouder Denise Kunst probeerde de raad hartstochtelijk ervan te overtuigen dat de notitie wel voldoende uitgewerkt was en dat de raad niet bang hoeft te zijn voor gebrek aan regie. ‘Door de opdracht bij de vier partners te leggen en zelf niet deel te nemen in het Dorpsteam zijn we niet betrokken bij de directe uitvoering. We keuren dus niet meer onze eigen werkwjze en juist daarom kunnen we sturen, controleren en bijsturen. De raad hoeft volgens de wethouder ook niet bang te zijn dat ze buitenspel wordt gezet. ‘U krijgt periodiek informatiebrieven en bij iedere belangrijke stap informneer ik u ook. En u kunt altijd nog ingrijpen met moties als u dat nodig vindt.’ Ze haastte zich nog te melden dat de partners de kaders wel degelijk zien en dat ze staan te
trappelen om daar invulling aan te geven’. ‘De partners zien dit zitten en ik hoop dat u dat ook doet’,besloot ze haar betoog.

Schorsing
Het antwoord van de wethouder was voor CDA- fractievoorzitter Stijn Sips aanleiding een schorsing aan te vragen. ‘Want er zijn veel antwoorden gegeven en wij willen in de tweede termijn de juiste vragen aan de wethouder stellen’, verklaarde hij zijn verzoek. Na die schorsing was de kritiek van het CDA voor het grootste deel verstomd. Asin liet het bij het vragen naar een Plan van Aanpak , dat de controlerende functie van de raad moet garanderen. Maar de andere partijen gingen niet zo snel overstag.

VVD: schets is nog te ruw
Frans den Broeder(VVD): ‘Als we hiermee akkoord gaan, gaan we akkoord met kaders, maar welke zijn dat dan. De schets is nog veel te ruw. Wij verwachten heus geen gedetailleerd plan, maar wel een fatsoenlijke ontwerp. Deze notitie roept alleen maar vragen op en hele belangrijke nog wel.’ En een zichtbaar geïrriteerde Joeri de Jong: ‘ U heeft het steeds over kaders, maar welke kaders dan? Deze notitie is echt nog niet rijp voor besluit. Goede kaders zijn heel belangrijk, ook voor de partners, want ook zij moeten weten waar ze aan toe zijn. En dat de partners staan te trappelen snap ik, want die kaders, die bestaan uit één groot wit vel papier dat ze zelf naar hartelust kunnen invullen. Maar het is aan de raad om kaders te stellen, niet aan de partners’, besloot hij. De Jong was ook teleurgesteld in de ‘draai’ van het CDA . ‘Voor de schorsing gaven ze aan ook de kaders te missen en waren ze het met ons eens. En nu proef ik toch een kanteling en dat is bijzonder jammer, want dit voorstel doet te kort aan de rechten van onze gemeenteraad.

Donderdag 29 september moet de gemeenteraad een besluit nemen over dit voorstel.

Reacties

Cookieinstellingen