Ingezonden: CDA Dongen – ’s Gravenmoer stelt vragen over van aanpak energiearmoede

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Ingezonden door CDA Dongen – ’s Gravenmoer

De fractie van het CDA Dongen – ’s Gravenmoer heeft vorige week schriftelijke vragen gesteld aan het college van Burgemeester & Wethouders. Aanleiding hiervoor zijn de stijgende (energie)kosten en inflatie. De fractie wil onder andere weten welke maatregelen het college op het oog heeft om huishoudens in financiële nood te ondersteunen. Daarnaast stelt de fractie vragen over sportverenigingen die door de gestegen energieprijzen mogelijk in financiële nood dreigen te komen, en de gevolgen hiervan op de samenleving.

Energiearmoede
Voor huishoudens met een laag inkomen (inkomen tot 120% van de bijstandsnorm) is er een extra tegemoetkoming, de eenmalige energietoeslag, van ongeveer € 1.300,-. De gemeente betaalt dit uit in opdracht van het Rijk. Het CDA wil weten hoeveel mensen er in beeld zijn die last hebben van de zogenoemde energiearmoede, en hoeveel mensen de energietoeslag mislopen. Uit een rondgang van EenVandaag onder tien gemeenten blijkt namelijk dat minstens tienduizenden huishoudens de energietoeslag mislopen. Welke acties onderneemt de gemeente Dongen om huishoudens die moeite hebben met het aanvragen van de energietoeslag te ondersteunen, dan wel te helpen met de aanvraag/aanvragen?

Maatregelen
Diverse gemeenten stellen zelf maatregelen in om inwoners te ondersteunen in deze tijden van inflatie en stijgende (energie)prijzen. De gemeente Leiden en Utrecht komen een grotere groep inwoners tijdelijk tegemoet via de bijzondere bijstand door voor bepaalde tijd het verschil tussen de oude en nieuwe energierekening te compenseren. En in de gemeente Oosterhout wordt gesproken over het instellen van een crisisfonds voor inwoners, stichtingen, verenigingen en (kleine) ondernemers. De CDA-fractie wil weten of dergelijke maatregelen ook in beeld zijn bij het Dongense college?

Sportverenigingen
In een recent verschenen artikel van het Algemeen Dagblad zijn de zorgen van amateurclubs met betrekking tot het betalen van de energierekeningen te lezen. Voor CDA-fractievoorzitter Stijn Sips reden om vragen te stellen: zijn er signalen ontvangen van sportverenigingen die door de gestegen energieprijzen in financiële nood dreigen te komen? En zijn er sportverenigingen genoodzaakt om contributieverhogingen in te voeren?

Ter afsluiting vraagt Sips naar de verduurzaming bij sportverenigingen. Wat is daarvan de stand van zaken? En wat is de rol, kaders en taken van de gemeente?

Heeft u vragen of opmerkingen naar aanleiding van dit artikel? Dan kunt u mailen naar [email protected] of appen naar 06 – 200 402 95.

Reacties

Cookieinstellingen