Gemeenteraad wil lachgasverbod voor heel Dongen

Foto: Politie Dongen

De gemeenteraad wil het liefst een algeheel lachgasverbod voor heel Dongen. Met een motie die unaniem aangenomen werd, heeft de raad het College de opdracht gegeven om te onderzoeken wat de voor- en nadelen en de juridische en maatschappelijke gevolgen zijn van zo’n algeheel verbod. Het College moet daarbij kijken naar hoe andere gemeentes zo’n algeheel verbod vorm hebben gegeven.
De raad wil zo snel mogelijk maar uiterlijk in het vierde kwartaal van 2022 een uitwerking van deze motie krijgen.

Door: Bernadette Klerx

Overlast
De strengere aanpak van oneigenlijk gebruik van lachgas is een van de nieuwe artikelen die opgenomen worden in de nieuwe Algemene Plaatselijke Verordening (APV), die vorige week in de gemeenteraad onderwerp van gesprek was. Het voorstel was om bepaalde gebieden aan te wijzen als verboden terrein voor het gebruik van lachgas. Het gaat dan met name om gebieden waar nu al veel overlast is van lachgasgebruik, zoals park Vredeoord, Tichelrijt en in de omgeving van de Doelstraat.

De VVD liet toen al weten dat dit wat hen betreft niet ver genoeg ging. ‘Laten we heel Dongen maar meteen aanwijzen als verboden gebied’, stelde VVD-raadslid Perry Wens voor. Maar volgens burgemeester Starmans was dat niet juridisch gezien niet mogelijk omdat lachgas wettelijk gezien nog steeds geen verboden middel is.

Verbod voor heel Dongen
Maar gisteren kwam de VVD met in haar kielzog het CDA, de Volkspartij Dongen, het CDA en de Ouderenpartij voor Dongen toch met een motie om een algeheel verbod af te dwingen.Volgens VVD-raadslid Perry Wens hebben veel andere gemeentes ook al een algeheel verbod ingevoerd, omdat het kabinet de besluitvorming hierover keer op keer doorschuift.

D66 had aanvankelijk wat vraagtekens bij de motie, maar sloot er zich uiteindelijk toch bij aan. ‘Wij zien het probleem ook, maar wij vragen ons wel af wat uiteindelijk meer oplevert: controleren en handhaven achteraf of voorlichting geven vooraf. Hebben we wel voldoende mankracht om te handhaven’, vroeg raadslid Gitta Camfferman zich af.

Cameratoezicht: laatste redmiddel
D66 had verder ook nog de nodige zorgen over een artikel in de APV, dat de burgemeester in staat stelt om camera’s te plaatsen op een openbare plaats. De politie mag die beelden dan gebruiken voor handhaving van de openbare orde en om bijvoorbeeld strafbare feiten op te sporen. D66 vond cameratoezicht nogal een zwaarwegend middel en wilde daarom duidelijke voorwaarden verbinden aan de inzet daarvan.

Maar volgens burgemeester Marina Starmans was dit nou juist niet zo eenvoudig, want bij inzet van cameratoezicht gaat het altijd om maatwerk. ‘En cameratoezicht wordt echt alleen maar ingezet als allerlaatste redmiddel. Bovendien zijn er sowieso al veel wettelijke beperkingen verbonden aan de inzet van cameratoezicht, ’ voegde ze daar nog aan toe. Het antwoord van de burgemeester stelde de andere fracties voldoende gerust. ‘Wij vinden het wel belangrijk dat de mogelijkheid van cameratoezicht er is. En als de burgemeester zegt dat dit altijd maatwerk is en dat er wettelijk al een hoop regels en voowaarden zijn, dan vinden wij dat prima’, zei Perry Wens.

 

 

Reacties

Cookieinstellingen