D66 Dongen: Wat betekent het tekort aan ruimte op het elektriciteitsnet voor Dongen?

Foto: Pexels

Ingezonden door D66 Dongen

Op 9 juni ontving de gemeenteraad een raadsinformatiebrief over de transportschaarste in Noord-Brabant. Transportschaarste betekent dat de vraag naar transport van elektriciteit groter is dan de beschikbare capaciteit. Er is dus een tekort aan transportcapaciteit op het elektriciteitsnet. Met als gevolg dat nieuwe winkels, scholen en bedrijven mogelijk niet kunnen worden aangesloten. D66 Dongen maakt zich zorgen en stelt hierover vragen aan het college.

Wat betekent dit voor Dongen?
Zo vroegen we het college of er wordt gewerkt aan een plan om inzichtelijk te maken wat de gevolgen voor Dongen zijn, en welke oplossingen er zijn voor het probleem. Het college geeft aan dat de organisatie bezig is met een inventarisatie, en dat de gemeenteraad wordt geïnformeerd zodra er meer duidelijkheid is.

En hoe zit dat met de nieuwe scholen?
Omdat we in Dongen in de komende jaren veel nieuwe scholen en woningen gaan bouwen vroegen we in het bijzonder of deze ontwikkelingen in gevaar komen. Uit de beantwoording blijkt dat woningbouwprojecten niet worden geraakt. Maar voor scholen geldt dat het nog niet duidelijk is of deze aangesloten kunnen worden. Hier moet de inventarisatie duidelijkheid in scheppen.

Effect op ondernemers
Ook voor bedrijven kan de transportschaarste gevolgen hebben. Uit een onderzoek onder 365 ondernemers in Brabant en Limburg (in opdracht van VNO-NCW Brabant/Zeeland en Limburg) blijkt dat 74% aangeeft dat transportschaarste voor hinder zorgt. Een kwart van deze ondernemers ervaart direct hinder, het grootste deel (45%) binnen een jaar. De grootste hinder wordt ervaren in het belemmeren van de groei en de energietransitie.

We gaan graag met je in gesprek!
Het is lastig om de gevolgen van de transportschaarste voor Dongense ondernemers goed in kaart te brengen. Daarom zouden wij graag met een aantal Dongense ondernemers in gesprek gaan over de problemen die zij ervaren. Ben je een Dongense ondernemer en wil je met ons in gesprek? Neem dan contact met ons op via [email protected].

Namens de fractie van D66 Dongen,

Joeri de Jong
Raadslid

 

Aanmelden nieuwsbrief
Cookieinstellingen