Initia eist excuses van raad: ‘Onze reputatie is onrecht aangedaan’

Foto:

Stichting Initia heeft geen goed woord over voor de manier waarop de stichting in de raadsvergadering van 30 juni afgeschilderd is. In een brief op poten aan het College van B&W en de gemeenteraad laat Edgard Bogers, voorzitter van de Raad van Toezicht van Initia, geen spaan heel van het gedrag van de Dongense gemeenteraad.

‘De negatieve en veroordelende toonzetting die werd gehanteerd jegens stichting Initia en meer specifiek gericht op onze directeur-bestuurder Angela Horsten heeft ons erg verbaasd. Er is een podium verleend voor het schaden van onze stichting en haar personeel. De integriteit en reputatie van onze stichting is daarmee onrecht aangedaan, ’ concludeert Bogers. Namens de voltallige Raad van Toezicht eist hij een reactie van de gemeenteraad en het College en publiekelijke excuses voor het voltallige personeel en de directeur-bestuurder Angela Horsten.

Door: Bernadette Klerx

Bewust in kwaad daglicht stellen
Twee weken geleden kwam de onderwijshuisvesting opnieuw aan de orde in de gemeenteraad.Dit mede naar aanleiding van het relaas van een bezorgde ouder, die gebruik had gemaakt van het spreekrecht. De gevolgen van de sluiting van de Noorderpoort, de angst voor ‘overbevolking’ van de Heilig Hartschool, de onrust rond de inmiddels weer teruggedraaide verhuizing van leerlingen van Heilig Hart naar de Vlinderboom, het vertrek van Angela Horsten per 1 september, de stijgende bouwkosten; de raad was er niet blij mee. Sterker nog, meerdere fracties wezen erop dat Initia vooral op het gebied van communicatie naar de ouders en politiek toe, flink wat steken had laten vallen.

En dat is tegen het zere been van Initia. ‘In onze optiek was er geen sprake van het stellen van open vragen op een integere wijze, maar werd bewust gestuurd op het in een kwaad daglicht plaatsen van onze stichting en onze directeurbestuurder.
Als stichting Initia hebben wij een respectvolle wijze van samenwerken en overleggen hoog in het vaandel staan. Natuurlijk beseffen wij dat bij penibele kwesties de wijze van en de momenten van communicatie erg bepalend zijn en dat dat in de afgelopen maanden anders is ervaren. Dat geeft in onze optiek echter geen aanleiding om in een raadsvergadering en in de contacten daarna onze stichting en onze directeur-bestuurder in het bijzonder zo te beschamen’, stelt Bogers in zijn brief.

Verwijtende toon
En ook wethouder Denise Kunst en burgemeester Marina Starmans krijgen er flink van langs. ‘Ook in de antwoorden van wethouder Kunst was een verwijtende toon merkbaar. Daargelaten dat er inhoudelijk onjuiste en onvolledige informatie werd verstrekt. Uit een uitnodiging voor een gesprek met wethouder Kunst maakte ik zelfs op dat het debat in de raadsvergadering is vertaald als: “Het min of meer opzeggen van vertrouwen in stichting Initia”. Een zeer harde constatering; ons personeel dat elke dag vol overtuiging klaarstaat voor veel leerlingen in de gemeente Dongen wordt daarmee ernstig te kort gedaan.’

Ongebruikelijk en buiten bevoegdheid
Bogers verwijt burgemeester Starmans dat zij een persoon op de publieke tribune de gelegenheid gaf vragen te stellen en zijn ongenoegen te uiten nadat er wat tumult was ontstaan. ‘Zeer ongebruikelijk’, oordeelt Bogers. En hij gaat nog even door. ‘Mevrouw Starmans voelde zich vrij om namens stichting Initia een toelichting te geven op het aanstaande vertrek van onze directeur-bestuurder, met verwijzing naar social media en andere kanalen. Om dit vervolgens af te zwakken en mevrouw Horsten om een statement te vragen. Hetgeen evenzeer buiten haar bevoegdheid als voorzitter van de raadsvergadering ligt. In onze optiek is het gehele verloop van de raadsvergadering ten aanzien van stichting Initia ver onder het niveau van het betamelijke gedaald’, aldus Bogers.

De brief van Initia staat morgen als ingekomen stuk op de agenda van de raadsvergadering onder de kop ‘voor advies in handen van College stellen’.

 

 

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen