Dongen houdt 3,1 miljoen over: armoedebeleid spil in discussie gemeenteraad

Foto: Pixabay License/Jackmac34

Langzaam maar zeker gaat het weer de goede kant op met de financiën van Dongen. Het jaar 2021 wordt afgesloten met hoopvolle cijfers: dik 3,1 miljoen in de plus.

Maar tevreden achterover leunen, dat is er niet bij, want achter dit mooie resultaat schuilt wel een flinke adder onder het gras. Dit forse overschot is namelijk bijna helemaal te danken aan incidentele meevallers; dat betekent dat ze in andere jaren niet meer terugkomen. Toch was deze financiële meevaller voor D66 en de Ouderenpartij voor Dongen (OVD) reden om een voorstel in te dienen om alvast € 60.000 voor armoedebeleid te reserveren. Het voorstel haalde het uiteindelijk niet. Datzelfde lot trof een motie van de VVD om, nu het weer beter gaat met Dongen, de OZB te verlagen.

Door: Bernadette Klerx

Te rooskleurig beeld
De raad was blij dat het met Dongen weer de goede kant op lijkt te gaan, maar verkeerde bepaald nog niet in een juichstemming. ‘Op het eerste oog is het een mooi resultaat, maar het gaat bijna allemaal om incidentele meevallers. Door Corona zijn veel projecten en investeringen doorgeschoven en die komen in latere jaren dus alsnog terug’, vatte D66-raadslid Joeri de Jong de situatie treffend samen. En dat constateerde ook CDA-raadslid Stijn Sips. ‘Veel projecten zijn uitgesteld en daarom geven deze cijfers nu een beetje een te rooskleurig beeld.’

Wethouder René Jansen was zich daarvan bewust. ‘Die 3,1 miljoen hadden we ook echt hard nodig, en het zijn gelukkig niet alleen incidentele meevallers, maar het is ook het resultaat van ons beleid. Nu moeten we koers zien te houden en zorgen dat we ook geld blijven houden voor goede plannen. De uitgestelde investeringen en projecten gaan we bij de begroting opnieuw financieel in beeld brengen.’

Armoedebeleid: veel geld niet gebruikt
De discussie spitste zich verder vooral toe op het voorstel van D66 en OVD om van die 3,1 miljoen alvast € 60.000 te reserveren voor armoedebeleid. Zeker omdat veel geld voor armoedebeleid onbenut is gebleven. ‘De afgelopen jaren is structureel geld overgebleven van onze regelingen voor de minima. In 2021 is zelfs € 60.000 van het budget niet gebruikt’, merkte D66-raadslid Joeri de Jong op. Jan Kennekens van de OVD viel hem meteen bij: ‘Wij willen dat die € 60.000 gereserveerd blijft voor armoedebestrijding en dat het straks niet in de algemene pot verdwijnt en bijvoorbeeld voor straatstenen wordt gebruikt. ’

Even wachten
Maar Volkspartij Dongen en het CDA stonden niet echt te trappelen bij dit voorstel, ook al vonden zij armoedebeleid ‘heel belangrijk’. Zij wilden eerst duidelijkheid over waar dat geld dan voor gebruikt gaat worden. ‘Komt het wel terecht bij de mensen die het nodig hebben?’ Wethouder Kunst deed ook nog een duit in het zakje en probeerde de raad te overtuigen om nog even geduld te hebben. ‘We zijn bezig met een armoedemonitor’, legde ze uit ‘en die moet antwoord geven op vragen zoals, wat willen de minima, waar kunnen we ze vinden, waar hebben zij echt behoefte aan’. Als dat duidelijk is, kunnen we bespreken hoeveel geld we daarvoor nodig hebben. Laten we dus even wachten op de uitkomsten van die monitor,’ stelde ze voor.

Het antwoord van de wethouder was voor de VVD voldoende om zijn standpunt te wijzigen. De partij had in eerste instantie steun gegeven aan het voorstel van D66 en OVD, maar trok die na een schorsing en het antwoord van de wethouder weer in. ‘Wij herzien ons standpunt’, meldde raadslid Frans den Broeder. ‘Wij wachten ook liever de uitkomsten van de armoedemonitor af.’

 

 

Reacties

Cookieinstellingen