Gemeenteraad geeft richting aan voor toekomst van Dongen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Wat vinden wij belangrijk voor de toekomst van Dongen? Wat willen we bereiken en hebben we daar wel geld voor of zijn we bereid daarvoor geld vrij te maken? Kunnen we bepaalde taken misschien anders doen dan we nu doen of helemaal schrappen?

Allemaal vragen waarover de vijf politieke partijen in de gemeenteraad de afgelopen weken eens goed hebben nagedacht.Gisteren gingen zij met elkaar in gesprek over hun wensen. En die vormen dan weer de basis voor het takendebat. Die debatten zullen tot in het voorjaar van 2023 gevoerd worden en het is nadrukkelijk de bedoeling dat ook inwoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties daarover hun zegje mogen doen.

Door: Bernadette Klerx

Bonte verzameling
Geen verhitte discussies gisteren, geen politieke steekspelletjes, geen wethouders die zich moesten verdedigen, alleen maar een gedachtewisseling tussen de raadsfracties. En die leverde een bonte verzameling op aan onderwerpen, waarover de partijen het debat in de toekomst aan willen gaan: van afvalinzameling en groenvoorziening tot subsidies, sociale woningbouw, armoedebeleid en krapte in de personele bezetting van de gemeente. Elke partij had zelf onderwerpen ingebracht en daarbij vragen geformuleerd die zij graag uitgewerkt willen zien. En daarin zat ook meteen de zwakte. Duidelijk werd wel dat de raad worstelde met de vraag wat nu eigenlijk wel of niet thuishoort in een takendebat. Sommige vragen gingen niet verder dan een verzoek om extra toelichting of informatie. Maar een takendebat is meer dan dat, het is echt bedoeld om richting te geven aan het handelen van de gemeente.

Subsidies, uitbesteden en personeelskrapte
Een greep uit het wensenlijstje van politiek Dongen. D66 en de Ouderenpartij willen graag dat onderzocht wordt of subsidiegelden wel doelmatig besteed worden en dat de gemeenteraad dat ook kan controleren. De VVD en D66 willen weten wat de voor- en nadelen zijn van eventuele uitbesteding van afvalinzameling of dat samenwerking met andere gemeentes in de regio wellicht een optie is. De VVD wil dit ook graag onderzocht hebben voor de groenvoorziening. Bij D66, CDA en Volkspartij Dongen leven zorgen over de krapte in het personeelsbestand bij de gemeente en de hoge kosten voor inhuur van externen, die daarvan het gevolg zijn. Het gebrek aan (vaak) gespecialiseerd personeel heeft namelijk ook gevolgen voor de uitvoeirng van de plannen en ambities vande gemeente. De raad wil graag meedenken hoe ze een rol kan spelen om hier een creatieve oplossing voor te vinden. De Ouderenpartij vindt het belangrijk dat de gemeente de sociale woningbouw gaat stimuleren en op de landelijke norm van 30% brengt; volgens de Ouderenpartij is het aandeel sociale woningbouw in Dongen ‘maar’ 22 %.

Vervolg
De wensen van de fracties worden volgende week als opdracht aan het College meegegeven. Die mag er dan mee aan de slag . Na de zomervakantie zullen burgemeester en wethouders dan aangeven hoe en wanneer ze de opdrachten gaan uitwerken en op welke manier inwoners en organisaties daarbij betrokken worden .

Reacties

Cookieinstellingen