Waar moet je op letten als je een vaststellingsovereenkomst aangaat?

Foto:

Ingezonden Als je ontslagen wordt is dat niet fijn. Maar het kan de beste werknemer overkomen. Het kan bijvoorbeeld financieel minder gaan met het bedrijf waar je werkzaam bent, of je werkgever gaat reorganiseren. In dergelijke gevallen bieden werkgevers vaak een vaststellingsovereenkomst aan om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Als jou dat overkomt, waar moet je dan op letten?

WW-veilig
Een goede vaststellingsovereenkomst moet ww-veilig zijn. Je verliest immers je baan en daarmee je aanspraak op loon. Het is dan ook prettig om terug te kunnen vallen op een ww-uitkering. Een vaststellingsovereenkomst is ww-veilig als daarin is vermeld dat het initiatief van beëindiging uitgaat van werkgever en jou niets te verwijten valt. Verder is het zaak dat de opzegtermijn die voor werkgever geldt in acht genomen wordt, zodat het recht op ww gelijk ingaat na afloop van de arbeidsovereenkomst.

Vergoeding bij een vaststellingsovereenkomst
Hoewel er geen verplichte vergoeding geldt bij het aangaan van een beëindigingsovereenkomst is de ‘basis-vergoeding’ meestal gelijk aan de wettelijke transitievergoeding. Die laatste vergoeding bedraagt grofweg 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. Dus heb je 6 jaar voor je werkgever gewerkt dan is de transitievergoeding 2 maandsalarissen. Maar let op, vaak valt een hogere vergoeding af te spreken. Immers zullen de meeste werkgevers een ontslagzaak bij de kantonrechter of het UWV willen voorkomen en zijn daarom bereid als ‘smeermiddel’ een extra vergoeding aan te bieden, zodat de werknemer sneller akkoord gaat met een ontslagregeling.

Welke zaken kun je nog meer afspreken bij een vaststellingsovereenkomst?
Als je werkgever graag je arbeidsovereenkomst wil beëindigen, is het vaak mogelijk om naast een ontslagvergoeding ook andere gunstige voorwaarden af te spreken. Hieronder lees je enkele voorbeelden.

Vrijstelling van werk: dit houdt in dat je vanaf een af te spreken datum tot einde arbeidsovereenkomst niet voor je werkgever aan het werk hoeft, terwijl wel je salaris wordt doorbetaald. Dat is vooral prettig als je tijd nodig hebt om ander werk te zoeken.

Verval concurrentiebeding: als je arbeidsovereenkomst een concurrentiebeding bevat kan dat je verhinderen ander werk te aanvaarden. Probeer daarom af te spreken dat je concurrentiebeding vervalt bij het aangaan van een vaststellingsovereenkomst.

Behoud laptop en/of telefoon: veel werkgevers zijn bereid de door de werknemer gebruikte laptop of telefoon mee te geven bij ontslag. Vraag of jouw werkgever daartoe ook bereid is.

Verval studieschuld: heb je nog een betalingsverplichting bij je werkgever openstaan in verband met een gevolgde studie of opleiding, grijp dan het ontslag aan om te onderhandelen of het laten vervallen van deze schuld aan je werkgever.

Outplacementvergoeding: het vinden van ander werk is niet altijd makkelijk. Vooral in die gevallen is het welkom als werkgever een budget voor outplacement ter beschikking stelt. Met een dergelijk budget kan een outplacementbureau je helpen ander werk te vinden.

Positief getuigschrift en referenties: Wat uiteraard ook helpt om ander werk te vinden is een positief getuigschrift en goede referenties. Probeer dit daarom af te spreken bij het onderhandelen over een vaststellingsovereenkomst.

Samengevat zijn er vaak gunstige voorwaarden af te spreken bij een beëindigingsregeling via een vaststellingsovereenkomst. Sta daar bij stil en onderhandel zo nodig.

 

 

 

Reacties

Cookieinstellingen