Taakverdeling College van Burgemeester en Wethouders

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

Afgelopen donderdag 19 mei 20220 heeft de gemeenteraad in de raadsvergadering gesproken over het coalitieakkoord op hoofdlijnen 2022-2026. In de collegevergadering van gisteren, 24 mei 2022, heeft het college de portefeuilleverdeling vastgesteld voor deze bestuursperiode. Hierbij het overzicht:

Portefeuilleverdeling college van burgemeester en wethouders 2022-2026

Burgemeester drs. M.C. (Marina) Starmans-Gelijns

Openbare orde en veiligheid

 • Handhaving en toezicht openbare orde
 • Integrale veiligheid
 • Rampenbestrijding en brandweer
 • Geëscaleerde zorg

Overig

 • Dienstverlening
 • Communicatie (incl. gebiedspromotie)
 • Algemene representatie
 • Algehele beleidscoördinatie
 • Personeel & organisatie
 • Bedrijfsvoering (incl. ICT en facilitaire zaken)
 • Regionale en intergemeentelijke samenwerking
 • Juridische zaken
 • Beeldende kunst en kunstaankopen

Wethouder I.C.H. (René) Jansen (1e loco-burgemeester)

Financiën

 • Financieel beleid
 • Lokale belastingen

Sport & Cultuur

 • Cultuur
 • Evenementenbeleid
 • Evenementen & vergunningen
 • Sportbeleid en activering
 • Sociaal-cultureel beleid
 • Recreatie en toerisme

Energietransitie & Klimaat

 • Grondstoffenbeleid en afval
 • Klimaat, energie en duurzaamheid
 • Beljaart afronding energie-aanpassing
 • Milieubeheer

Overig

 • Gemeentelijke gebouwen

Projecten

 • Project gebiedsvisie ‘t Blik

Kern- of wijkwethouder van:

 • Beljaart, Hoge Akker, Oud Dongen, Centrum

Wethouder C.A.M. (Kees) de Jong (2e loco-burgemeester)

Bouwen & Wonen

 • Woonbeleid
 • Bouwen en bouwvergunningen (incl. toezicht en handhaving)
 • Grondbeleid en exploitatie
 • Ruimtelijke ontwikkeling (met uitzondering van gebied grenzend aan nieuwe bestemmingsplan Noorderlaan)
 • Monumentenbeleid
 • Huisvesting vluchtelingen

Openbare ruimte

 • Begraafplaatsen
 • Water en riolering
 • Verkeer en vervoer
 • Openbaar groen en wegen
 • Openbare werken

Projecten

 • Project herinrichting Dongedal
 • Project gebiedsvisie Glorieux
 • Project gebiedsvisie Kanaalzone Noord

Kern- of wijkwethouder van:

 • Klein-Dongen-Vaart en het buitengebied

Wethouder G.P. (Denise) Kunst-van Suijlekom (3e loco-burgemeester)

Onderwijs & Educatie

 • Openbaar basisonderwijs
 • Onderwijshuisvesting
 • Onderwijsbeleid en leerlingzaken

Zorg & Welzijn

 • Welzijn en maatschappelijke ondersteuning
 • Jeugdzorg
 • Gezondheidsbeleid
 • Dierenwelzijn

Kern- of wijkwethouder van:

 • ’s Gravenmoer

Wethouder (4e loco-burgemeester) (nog te benoemen)

Economische zaken

 • Economische promotie en acquisitie waarneming burgemeester Starmans
 • Bedrijvenloket en accountmanagement waarneming burgemeester Starmans
 • Bedrijventerreinen waarneming wethouder De Jong
 • Ondernemersklimaat waarneming wethouder Jansen

Inkomen, armoede & participatie

 • Participatie en arbeidsmarktbeleid waarneming wethouder Jansen
 • Armoedebeleid waarneming wethouder Kunst
 • Inkomensondersteuning waarneming wethouder Kunst
 • Inclusie waarneming wethouder Kunst
 • Inburgering en integratie waarneming wethouder Kunst
 • Asielzoekers, statushouders en vluchtelingen waarneming wethouder Kunst

Kern- of wijkwethouder van:

 • West I & West II (inclusief toekomstige bebouwing Noorderlaan), Biezen waarneming wethouder Jansen

 

Reacties

Cookieinstellingen