Oppositie veegt de vloer aan met plannen van CDA en Volkspartij Dongen

Foto: Jan Stads/Pix4Profs

De Ouderenpartij voor Dongen (OVD) en D66 zijn gisteren flink van leer getrokken tegen de plannen die de Volkspartij Dongen en het CDA in hun coalitieakkoord ‘Versterken en Vernieuwen’ hebben vastgelegd.

Vielen er bij D66 nog wel wat positieve geluiden te horen, de OVD daarentegen liet geen spaan heel van het akkoord. Kritische geluiden waren er zeker ook te horen bij de VVD, maar die hield zijn betoog wat compacter en meer op hoofdlijnen. Deze drie partijen vormen de komende 4 jaar de oppositie in de gemeenteraad en dat lieten ze weten ook. In totaal dienden ze maar liefst 14 moties in, waarvan er ook weer vijf teruggetrokken werden omdat ze na toezeggingen of antwoorden van de wethouders overbodig bleken. Het was bijna 23.30 uur toen burgemeester Starmans de vergadering kon afhameren. En de sfeer was er tegen die tijd niet beter op geworden.

Door:Bernadette Klerx

Het coalitieakkoord onder de veelbelovende titel ‘Versterken en Vernieuwen’ kreeg het flink te verduren. Met name de OVD en D66 namen ruim de tijd om in langdurige betogen hun kritiek te spuien.

Loze kreet
Bas Evegaars (OVD) hekelde de manier waarop het akkoord en de collegevorming tot stand is gekomen. ‘Volkspartij Dongen en CDA hadden vooraf veel ambities om samen met de andere partijen aan de slag te gaan, maar de realiteit na de verkiezingen was anders. CDA en Volkspartij Dongen hebben samen een akkoord geschreven. Alle inbreng van onze kant liep via de informateur. Hoezo doen wij in Dongen dingen samen? Dat is een loze kreet. Het was beter geweest om met alle partijen om tafel te gaan zittten en samen een programma te schrijven. Nu mogen wij alleen nog moties indienen en worden we weer gedwongen tot een traditionele politieke verhouding van oppositie en coalitie. Hoezo vernieuwend’, sneerde hij.

Lichtpuntjes
Ook de kritiek van D66 was niet mals, ook al zag die partij wel lichtpunten. ‘Wij zijn blij dat er een akkoord op hoofdlijnen is en vinden het zeer positief dat CDA en Volkspartij Dongen de intentie tot samenwerking met de raad hebben uitgesproken’, zei Marieke Schouten. Maar D66 had nog best wat zorgen. ‘De ambities in het programma zijn torenhoog, maar kunnen we dat allemaal wel waarmaken’, vroeg Schouten zich af. Ze was bovendien teleurgesteld, dat er in het akkoord weinig aandacht was voor duurzaamheid en de positie van kwetsbare groepen in de samenleving.

Kritisch en constructief
De VVD hield het bij een algemene reactie. ‘ Wij waarderen het akkoord op hoofdlijnen en u zult in ons een kritische, maar constructieve partner vinden in de komende jaren’, zo gaf Frans den Broeder een schot voor de boeg. De partij diende niettemin 5 moties in, de meeste van financiële aard. Maar die kregen geen steun. De motie om ieder jaar 1 tot 1,5 miljoen in de spaarpot te stoppen om zo de solvabiliteit te versterken, kreeg wel sympathie van de andere partijen, maar werd meteen als ‘onhaalbaar’ betiteld.

Samenhang in ouderenbeleid
Drie moties, ingediend door D66 en de OVD, haalden het wel. Een motie om in overleg met het onderwijs te komen tot ontwikkeling van groenere schoolpleinen en een motie om het het aantal kwalitatief goede bomen in Dongen te laten groeien, haalde het wel, net als de motie om een samenhangend ouderenbeleid te ontwikkelen.

Het duurde een flinke tijd voordat alle moties behandeld waren en dat wekte bij burgemeester Starmans de nodige irritatie. Toen het tegen de klok van elven liep, de tijd waarop de vergadering altijd stopt, eiste Marieke Schouten nog mondeling antwoord op vragen die zij had gesteld. Het viel niet echt in goede aarde, zeker niet toen CDA-fractievoorzitter Stijn Sips aangaf dat er dan nog wel flink wat tijd bij zou komen. Uiteindelijk ging Schouten akkoord met schriftelijke beantwoording.

 

Reacties

Cookieinstellingen