Beroep exploitant café Salamander ongegrond verklaard door Raad van State

Foto:

Vandaag heeft de Raad van State uitspraak gedaan in de beroepszaak van de exploitant van café De Salamander tegen de gemeente Dongen. Het beroep is ongegrond verklaard. De horeca-indeling voor café De Salamander blijft de toegekende categorie 2.

De horeca in ons land is opgedeeld in drie categorieën. Tot de ‘lichte horeca’ behoren broodjeszaken, snackbars, cafetaria’s. Onder ‘middelzware horeca’ vallen bars en cafés. De ‘zware horeca’ betreft discotheken en nachtclubs, maar deze categorie is in Dongen niet vergund.

Herziening bestemmingsplan
Eind 2020 heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan ‘Zuid en West Dongen – partiële herziening 2020 – De Salamander’ vastgesteld. Door deze herziening kon het café in het sportcomplex van de lichte categorie (1b) naar de middelzware categorie 2. Deze categorie geldt ook voor alle andere Dongense cafés. Het bestemmingsplan ter plaatse van de bedrijfsruimte Café De Salamander sluit nu aan bij de huurovereenkomst.

Bezwaar
Volgens de exploitant had categorie 3 toegekend moeten worden op grond waarvan een partycentrum voor regulier gebruik van feesten en muziek- en dansevenementen is toegestaan. De exploitant stelde daarop beroep in bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gevraagd werd de categorie nog verder te verhogen, naar categorie 3 uit de staat van horeca-activiteiten.

Uitspraak
In de uitspraak van 11 mei 2022 stelt de hoogste bestuursrechter van Nederland dat er namens de gemeente Dongen in ambtelijke adviesnota’s en/of collegebesluiten geen toezeggingen of andere uitlatingen zijn gedaan op basis waarvan de exploitant het vertrouwen kon ontlenen dat de raad de bedrijfsruimte planologisch als horeca categorie 3 zou gaan bestemmen. Het bestemmingsplan blijft in stand en is nu geheel onherroepelijk in werking.

Reactie wethouder
,,Deze uitspraak geeft voor iedereen definitieve duidelijkheid. Het is een helder toetsingskader voor activiteiten in het café bij de sporthal’’, aldus wethouder Cors Zijlmans.

 

Reacties

Cookieinstellingen